Công văn 2890/BTP-TCCB 2019 bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

------------

Số:  2890/BTP-TCCB

V/v rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày  01   tháng  8  năm 2019

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

               

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ hàng năm theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 88-QĐ/BCSĐ ngày 06/12/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và cấp Phòng của đơn vị giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2021-2026 theo đúng nguyên tắc, yêu cầu, trình tự, thủ tục quy định tại các văn bản nêu trên. Hồ sơ quy hoạch đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2019 để xem xét, phê duyệt.

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:                    

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng (để b/cáo);

- Lưu: VT, TCCB.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

(Đã ký)

 

Nguyễn Quang Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2890/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026
Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:2890/BTP-TCCBNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quang Thái
Ngày ban hành:01/08/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!