Công văn 2405/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

___________

Số: 2405/TCHQ-CNTT
V/v: Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ theo công văn số 493/TY-VP ngày 25/3/2020 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị kết nối thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đính kèm), Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc 3 thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 18/4/2020 như sau:

1. Danh sách các thủ tục hành chính sau sẽ triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;

Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

2. Đối với các lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản thuộc thủ tục nêu tại khoản 2, khoản 3 mục này doanh nghiệp tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi.

3. Từ năm 2016, Cục Thú y và các cơ quan thú y vùng đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và Công văn đồng ý của Cục Thú y thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các thủ tục sau:

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu.

Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

Theo đó, cho phép doanh nghiệp sử dụng các giấy chứng nhận kiểm dịch và công văn đồng ý của Cục Thú y được cấp trước ngày 01/6/2020 của các thủ tục nêu tại khoản này hoặc của các thủ tục nêu tại khoản 1 của công văn này làm thủ tục thông quan hàng hóa. Từ ngày 01/6/2020, toàn bộ giấy chứng nhận kiểm dịch và công văn đồng ý của Cục Thú y sẽ được cấp theo các thủ tục nêu tại khoản 1 của công văn này.

4. Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 3 thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 công văn này trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 3 thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 công văn này và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

- Bên cạnh đó, các cơ quan của Cục Thú y sẽ hỗ trợ cấp bản giấy trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

Đầu mối liên hệ: Bộ phận h trợ Tổng cục Hải quan, 19009299, Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Cục Thú y; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2405/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2405/TCHQ-CNTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hải quan , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!