Công văn 2304/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2304/BHXH-KHTC

Công văn 2304/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2304/BHXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Phương Mai
Ngày ban hành:22/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HI TP HÀ NỘI
___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Số: 2304/BHXH-KHTC
V/v triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Hà Nội.

 

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu chi BHXH, BHYT; Công văn s3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính”.

BHXH Thành phố Hà Nội hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện), các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội thống nhất thực hiện một số nội dung như sau:

1. Từ 15/10/2015 BHXH thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. Các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính lập Bản đăng ký thực hiện nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính (Phụ lục 1 đính kèm) nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Toàn bộ cước phí bưu chính của công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính do cơ quan BHXH chi trả.

Để công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính đạt kết quả tốt, BHXH Thành phố Hà Nội đã chuẩn hóa danh mục các thủ tục hành chính và đăng tải tại Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội. Các đơn vị sử dụng lao động có thể tra cứu tại địa chỉ http://www.bhxhhn.com.vn.

2. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, thông tin đầu mối tiếp nhận hồ sơ chuyển phát đối với đơn vị đăng ký tham gia thực hiện theo Phụ lục 2 đính kèm.

Đề nghị BHXH các huyện, các phòng nghiệp vụ, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện các nội dung trên.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH thành phố để thống nht giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Giám đốc Bùi Ngọc Hà (để chỉ đạo);
- Bưu điện TP Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC (02b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

 

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO - NHẬN KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Kính gửi: BHXH ……………………………………………………..……..

Đơn vị sử dụng lao động: …………………………………………………

Đồng ý đăng ký thực hiện giao, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH quận/huyện/thị xã ………………... qua dịch vụ bưu chính.

Thông tin đăng ký như sau :

Tên đơn vị đăng ký tham gia: ……………………………………………..

Mã số tham gia BHXH: ……………………………………………………

Tên cán bộ giao,nhận hồ sơ: ……………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………

Địa chỉ đơn vị: ……………………………………………………………..

Địa chỉ giao, nhận kết quả giải quyết TTHC: ……………………………..

……………………………………………………………………………..

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2015.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Hướng dẫn Điểm b Khoản 1 Điều 1 bãi bỏ “Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu số 21-CBH), Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (mẫu số 24b-CBH)” thực hiện như sau:

BHXH huyện thực hiện rà soát những người hưởng không đến ký xác nhận chữ ký tại kỳ chi trả tháng 5/2015, hiện đang quản lý chi trả tại Danh sách chi trả Phường 00 tiền mặt, liên hệ mời người hưởng lên lĩnh các tháng lương chưa lĩnh và thực hiện báo tăng vào Danh sách chi trả tháng liền kề. Trường hợp quá 12 tháng người hưởng không đến lĩnh, BHXH huyện thực hiện tạm dừng chi trả theo quy định tại Quyết định 588/QD-BHXH và Quyết định 1843/QD-BHXH

Đối với BHXH huyện đã thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện, Phòng Chế độ BHXH có trách nhiệm chuyển dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cho Bưu điện Hà Nội. Bưu điện Hà Nội thực hiện quản lý người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân như quản lý người hưởng nhận bằng tiền mặt

3. Hướng dẫn Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 1 bãi bỏ “Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu số 22-CBH) trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học nhận trợ cấp tuất hàng tháng tại Điểm h Khoản 1 Mục II, Khoản 8 Mục III, Khoản 6 Mục IV Phần B” thực hiện như sau:

Từ năm học 2015 - 2016, người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi không phải lấy Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường.

BHXH huyện thực hiện rà soát những người hưởng đã bị cắt tên khỏi danh sách chi trả do chưa có giấy xác nhận đang đi học năm học 2015-2016. liên hệ mời người hưởng lên lĩnh các tháng lương chưa lĩnh và thực hiện báo tăng vào Danh sách chi trả tháng liền kề.

 

Phụ lục 2

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

NHẬN VÀ CHUYỂN TRẢ HỒ SƠ BHXH

Các ký hiệu viết tắt

- BĐHN             : Bưu điện Thành Phố Hà Nội (Bên A)

- BĐTT/H           : Bưu điện Trung tâm/ Bưu điện huyện phụ trách khu vực (Đầu mối Bên A)

- BHXH Q/H      : Bảo Hiểm Xã Hội Quận/ Huyện (Đầu mối Bên B)

- BHXHTP         : Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hà Nội (Đầu mối Bên B)

- ĐVSDLĐ         : Đơn vị sử dụng lao động có yêu cầu nộp hồ sơ BHXH

- NVBĐ             : Nhân viên Bưu điện

ĐV THỰC HIỆN

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I. Nhận hồ sơ tại ĐVSDLĐ chuyển giao BHXH Q/H, BHXH TP

ĐVSDLĐ - BĐTT/H

1. Tiếp nhận yêu cầu nhận hồ sơ BHXH tại ĐVSDLĐ:

- ĐVSDLĐ gọi điện thoại đến đầu mối tiếp nhận thông tin của Bưu điện (BĐTT/H) để yêu cầu NVBĐ đến ĐVSDLĐ nhận hồ sơ BHXH. Yêu cầu về thời gian:

+ ĐVSDLĐ gọi điện cho Bưu điện trước 10h00: NVBĐ nhận hồ sơ tại ĐVSDLĐ trong vòng 02 tiếng kể từ khi nhận được thông tin.

+ ĐVSDLĐ gọi điện cho Bưu điện sau 10h00: NVBĐ nhận hồ sơ tại đơn vị sáng ngày hôm sau.

ĐVSDLĐ có yêu cầu nộp hồ sơ BHXH gọi điện đến BĐTT/H (phụ trách khu vực tương ứng) yêu cầu cung ứng dịch vụ.

ĐVSDLĐ - BĐTT/H

2. Nhận hồ sơ BHXH tại ĐVSDLĐ:

- Bì/gói/thùng đựng hồ sơ BHXH đã được ĐVSDLĐ dán kín/ đóng kín, niêm phong bao bì. Ghi rõ thông tin người gửi người nhận bên ngoài bao bì.

- NVBĐ kiểm tra vỏ bọc, tình trạng nguyên vẹn của bao bì hồ sơ.

- NVBĐ lập phiếu giao nhận (03 bản),  ĐVSDLĐ (bên giao) và NVBĐ (bên nhận) ký giao nhận hồ sơ trên phiếu giao nhận, ĐVSDLĐ giữ một bản, Bưu điện giữ 02 bản (01 bản lưu tại BC chấp nhận và 01 bản tập hợp trả BHXH.HN làm chứng từ đối soát, thanh toán cuối tháng).

 

BHXH Q/H, BHXH TP - BĐTT/H

3. Chuyển phát hồ sơ cho BHXH Q/H, BHXH TP:

- NVBĐ chuyển phát hồ sơ BHXH của ĐVSDLĐ đến BHXH Q/H, BHXHTP.

- BHXH Q/H, BHXH TP kiểm tra vỏ bọc, tình trạng nguyên vẹn của bao bì hồ sơ trước khi ký nhận.

- BHXH Q/H, BHXH TP ký nhận hồ sơ trên chứng từ phát của BĐTT/H.

 

BĐTT/H

4. Chuyển trả các BBGN cho ĐVSDLĐ.

 

II. Nhận hồ sơ tại BHXH Q/H, BHXH TP chuyển trả cho ĐVSDLĐ

BĐTT/H

1. Tiếp nhận yêu cầu nhận hồ sơ BHXH tại BHXH Q/H, BHXH TP:

- NVBĐ đến nhận hồ sơ tại BHXH Q/H, BHXH TP định kỳ 1 hoặc 2 lần/ ngày. Thời điểm nhận hồ sơ do BHXH Q/H, BHXH TP thỏa thuận với BĐTT/H.

BHXH Q/H, BHXH TP  có yêu cầu chuyển trả  hồ sơ BHXH cho ĐVSDLĐ gọi điện đến BĐTT/H(đầu mối khu vực tương ứng)  yêu cầu cung ứng dịch vụ.

BHXH Q/H, BHXH TP - BĐTT/H

2. Nhận hồ sơ BHXH tại BHXH Q/H, BHXH TP:

- Bì/ gói/ đựng hồ sơ BHXH đã được BHXH Q/H, BHXH TP dán kín/ đóng kín, niêm phong bao bì và thể hiện đầy đủ thông tin trên bì/ gói đựng hồ sơ (người gửi, người nhận),

- NVBĐ kiểm tra vỏ bọc, tình trạng nguyên vẹn của bao bì hồ sơ.

- BHXH Q/H, BHXH TP lập bản kê giao nhận (02 bản), nhân viên BHXH Q/H, BHXH TP (bên giao) và NVBĐ (bên nhận) ký giao nhận hồ sơ trên bảng kê giao nhận, mỗi bên giữ một bản.

- Nếu có yêu “Phát đồng kiểm”, BHXH Q/H, BHXH TP lập bảng kê chi tiết nội dung cần đồng kiểm (BBGN), kèm bên ngoài bưu gửi và ghi chú:“Phát đồng kiểm” trên bao bì/gói hồ sơ.

 

ĐVSDLĐ - BĐTT/H

3. Chuyển phát hồ sơ BHXH đến ĐVSDLĐ:

- ĐVSDLĐ kiểm tra vỏ bọc, tình trạng nguyên vẹn của bao bì hồ sơ.

- ĐVSDLĐ ký nhận hồ sơ trên chứng từ phát của Bưu điện.

- Đối với bưu gửi có chú dẫn: “Phát đồng kiểm”, ĐVSDLĐ mở đồng kiểm nội dung với BBGN và ký xác nhận trên BBGN (nếu khớp đúng).

Trường hợp nội dung bưu gửi không khớp với danh mục đồng kiểm trên BBGN, NVBĐ liên hệ ngay với BHXH Q/H, BHXH TP để xin hướng xử lý; đồng thời phối hợp với người nhận lập Biên bản xác nhận nội dung thực tế của bưu gửi.

BĐTT/H

4. Chuyển trả các BBGN cho BHXH Q/H, BHXH TP.

 

 

Phụ lục 3

BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐỒNG KIỂM

(Dùng cho sổ BHXH, thẻ BHYT chiều chuyển phát từ cơ quan BHXH đến ĐVSDLĐ)

TT

NỘI DUNG ĐỒNG KIỂM

SỐ CHỨNG TỪ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày …  .. Tháng …  . Năm  ……..
BÊN NHẬN (Nhân viên Bưu điện)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 4

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

ĐẦU MỐI BÊN B (ĐẦU MỐI CUNG ỨNG DỊCH VỤ)

STT

BHXH Quản lý ĐVSDLĐ

Bộ phận tiếp nhận thông tin yêu cầu nhận Hồ sơ tại đơn vị sử dụng lao động chuyển đến bảo hiểm xã hội quận/huyện/thành phố

Bộ phận CSKH, đối soát và giải quyết khiếu nại

1

BHXH.HN

Bưu cục KHL Bờ Hồ - Trưởng Bưu cục: Phí Thị Thùy Uyên Điện thoại: 04 37475239/ 091 323 9739 Địa chỉ: 75B Đinh Tiên Hoàng

Chuyên quản Chị Chung - ĐT: 04 37475239/ 0949 720 168  

2

BHXH quận Hoàn Kiếm

Bưu cục KHL Hùng Vương - Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Điện thoại: 04 39344925/ 0912 171 847 Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng

Chuyên quản: Chị Thu - Điện thoại: 04 39344925/ 0904 356 680

3

BHXH Hai Bà Trưng

Bưu cục Hai Bà Trưng - Trưởng Bưu cục: Nguyễn Ngọc Kim Chi - Điện thoại: 04 36649409/ 0912 313 738 Địa chỉ: 811 Giải Phóng

Chuyên quản: Chị Huyền - ĐT: 04 36649409/0915 359 358

4

BHXH Quận Ba Đình

Bưu cục KHL Bờ Hồ - Trưởng Bưu cục: Phí Thị Thùy Uyên Điện thoại: 04 37475239/ 091 323 9739 Địa chỉ: 75B Đinh Tiên Hoàng

Chuyên quản Chị Chung - ĐT: 04 37475239/ 0949 720 168  

5

BHXH Quận Long Biên

Bưu cục Đức Giang - Phó trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Thu Hiền - Điện thoại: 0438271466/0913 581 567 Địa chỉ: 79 Ngô Gia Tự Long Biên Hà Nội

Chuyên quản: Chị Hiền - Điện thoại: 0438271466/0913 581 567

6

BHXH Quận Hoàng Mai

Bưu cục Hai Bà Trưng - Trưởng Bưu cục: Nguyễn Ngọc Kim Chi - Điện thoại: 04 36649409/ 0912 313 738 Địa chỉ: 811 Giải Phóng

Chuyên quản: Chị Huyền - ĐT: 04 36649409/0915 359 358

7

BHXH Quận Hà Đông

Bưu cục: KHL - Hà Đông

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Thanh Điện thoại: 04.33824254-0917005465

Địa chỉ: Bưu cục KHL Hà Đông

Bưu cục: KHL - Hà Đông

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Thanh Điện thoại: 04.33824254-0917005465

Địa chỉ: Bưu cục KHL Hà Đông

8

BHXH Quận Bắc Từ liêm

Bưu cục Cầu Diễn

Trưởng Bưu cục: Hoàng Thị Hương Điện thoại: 0437645095

Địa chỉ: 149 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn Hà Nội

Bưu cục Cầu Diễn

Trưởng Bưu cục: Hoàng Thị Hương Điện thoại: 0437645095

Địa chỉ: 149 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn Hà Nội

9

BHXH Huyện Nam Từ Liêm

Bưu cục Cầu Diễn

Trưởng Bưu cục: Hoàng Thị Hương

Điện thoại: 0437645095

Địa chỉ: 149 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn Hà Nội

Bưu cục Cầu Diễn

Trưởng Bưu cục: Hoàng Thị Hương

Điện thoại: 0437645095

Địa chỉ: 149 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn Hà Nội

10

BHXH Quận Đống Đa

Bưu cục Trung Yên Trưởng

 Bưu cục: Nguyễn Kim Cúc

 Điện thoại: 0912.724.688

 Địa chỉ: đường Trung Yên 3 Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Bộ phận nhận khiếu nại, đối soát, CSKH: Đỗ Thu Hà -PBC Trung Yên ĐT: 3.8535376

11

BHXH Quận Cầu Giấy

Bưu cục Cầu Giấy

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thu Hương

Điện thoại: 0912.820988 Địa chỉ: 165 Cầu Giấy, HN

Bộ phận nhận khiếu nại, CSKH: Trịnh Ngọc Dung -BC Cầu Giấy, ĐT: 3.8337374; Đối soát:Nguyễn Thu Hương- TBC Cầu Giấy, ĐT: 3.7675246

12

BHXH Quận Tây Hồ

Bưu cục Trung Yên

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Kim Cúc

Điện thoại: 0912.724.688 Địa chỉ: đường Trung Yên 3 Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

Bộ phận nhận khiếu nại, đối soát, CSKH: Đỗ Thu Hà -PBC Trung Yên ĐT: 3.8535376

13

BHXH Quận Thanh Xuân

Bưu cục Bán hàng 2

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: 091.2509599 Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng

Bộ phận nhận khiếu nại, CSKH: Trần Thị Thu -BC BH2, ĐT: 3.5571593; Đối soát: Phạm Thị Hòa- BC BH2, ĐT: 3.8588808

14

BHXH Huyện Ba Vì

Bưu cục Ba Vì Trưởng Bưu cục: Đỗ Thị Thu Thủy Điện thoại: 0433.863037/ Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

Bưu cục Ba Vì Trưởng Bưu cục: Đỗ Thị Thu Thủy Điện thoại: 0433.863037/ Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

15

BHXH Huyện Chương Mỹ

Bưu cục Chương Mỹ

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Điện thoại: 04.33502018

Địa chỉ: TT Trúc Sơn Chương Mỹ

Bưu cục Chương Mỹ

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Điện thoại: 04.33502018

Địa chỉ: TT Trúc Sơn Chương Mỹ

16

BHXH Huyện Đông Anh

Bưu cục Đông Anh

Trưởng Bưu cục: Lê Thị Tỏ

Điện thoại: 0438832232/ 0915025333

Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Đông Anh HN

Bưu cục Đông Anh Trưởng Bưu cục: Lê Thị Tỏ Điện thoại: 0438832232/ 0915025333 Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Đông Anh HN

17

BHXH Huyện Đan Phượng

Bưu cục Đan Phượng Trưởng Bưu cục: Đỗ Thị Lan Anh Điện thoại: 0433886824/0947144666 Địa chỉ: Thị trấn Phùng Đan Phượng Hà Nội

Bưu cục Đan Phượng Trưởng Bưu cục: Đỗ Thị Lan Anh Điện thoại: 0433886824/0947144666 Địa chỉ: Thị trấn Phùng Đan Phượng Hà Nội

18

BHXH Huyện Gia Lâm

Bưu cục Gia Lâm

Trưởng Bưu cục: Đới Thị Phước

Điện thoại: 0438765444/ 0914655979

Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận Trâu Quỳ Gia Lâm HN

Nguyễn Thị Ngọc Hà; Tổ Tiếp thị bán hàng; ĐT: 0436526377/ 0439904275. Số 79 Ngô Gia Tự Long Biên Hà Nội

19

BHXH Huyện Hoài Đức

Bưu cục Hoài Đức

Trưởng Bưu cục: Đăng Thị Tuyết

Điện thoại: 0433662668

Địa chỉ: Thị trấn Trôi Hoài Đức Hà Nội

Đăng Thị Tuyết - Chuyên quản dịch vụ BHXH - 0433.505376

20

BHXH Huyện Mỹ Đức

Bưu cục Mỹ Đức

Nhân viên Bưu cục: Lê Thị Thúy Hồng

Điện thoại: 04.33847101

Địa chỉ: Bưu cục TT Mỹ Đức

Bưu cục Mỹ Đức

Nhân viên Bưu cục: Lê Thị Thúy Hồng

Điện thoại: 04.33847101

Địa chỉ: Bưu cục TT Mỹ Đức

21

BHXH Huyện Mê Linh

Bưu cục Mê Linh

 Trưởng Bưu cục: Hoàng Lệ Thủy

 Điện thoại: 04.35202283 - 0914071181

 Địa chỉ: xã Đại Thịnh Mê Linh

Hoàng Thị Ngọc Thủy Điện thoại: 04.35202283 - 0914071181 Địa chỉ: xã Đại Thịnh Mê Linh

22

BHXH Huyện Phúc Thọ

Bưu cục Phúc Thọ

Trưởng Bưu cục: Phùng Thị Thu Hà

Điện thoại: 0915704889

Địa chỉ: cụm 8 Thị trấn Gạch Phúc Thọ Hà Nội

Bưu cục Phúc Thọ

Trưởng Bưu cục: Phùng Thị Thu Hà

Điện thoại: 0915704889

Địa chỉ: cụm 8 Thị trấn Gạch Phúc Thọ Hà Nội

23

BHXH Huyện Phú Xuyên

Bưu cục Phú xuyên

Trưởng Bưu cục: Phùng Thị Thu

Điện thoại: 01232148999/04.33854001

Địa chỉ:Thị trấn Phú Xuyên H Phú Xuyên HN

Bưu cục Phú xuyên

Trưởng Bưu cục: Phùng Thị Thu

Điện thoại: 01232148999/04.33854001

Địa chỉ:Thị trấn Phú Xuyên H Phú Xuyên HN

24

BHXH Huyện Quốc Oai

Bưu cục Quốc Oai

GDV: Nguyễn Thu Hương

Điện thoại: 0433.843979

Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội

Bưu cục Quốc Oai

GDV: Nguyễn Thanh Hằng

Điện thoại: 0433.940423

Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội

25

BHXH Huyện Sóc Sơn

Bưu cục Sóc Sơn

Trưởng Bưu cục: Dương Thị Kim Hòa

 Điện thoại: 04.38856830/091929268

Địa chỉ: Số 31 QL3 TT Sóc Sơn

Bưu cục Sóc Sơn

Trưởng Bưu cục: Dương Thị Kim Hòa

 Điện thoại: 04.38856830/091929268

Địa chỉ: Số 31 QL3 TT Sóc Sơn

26

BHXH TX Sơn Tây

Bưu cục Sơn Tây

Trưởng Bưu cục: Vũ Khánh Vân

Điện thoại: 04.33832196/ 0915952286

Địa chỉ: Số 01 Phùng Khắc Khoan, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội

Bưu cục Sơn Tây

Trưởng Bưu cục: Vũ Khánh Vân

Điện thoại: 04.33832196/ 0915952286

Địa chỉ: Số 01 Phùng Khắc Khoan, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội

27

BHXH Huyện Thanh Oai

Bưu cục Thanh Oai

Trưởng Bưu cục: Lê Văn Dung

Điện thoại: 04.33873619 - 0948682888

Địa chỉ: Bưu cục TT Thanh Oai

Trưởng BCTT: Tạ Thị Tuyết Mai, ĐT 0439974343- 0433 873016

Địa chỉ: số 89 TT Kim Baì Thanh Oai Hà Nội

28

BHXH Huyện Thanh Trì

Bưu cục Thanh trì

Phó Bưu cục: Lê Thị Quỳnh Lan

Điện thoại: 0942411920

Địa chỉ: Số 5-7 ngõ 405 đường Ngọc hồi Thanh trì HN

Chuyên quản DV: Lý Thị Thanh Giang,

ĐT: 043861.6026; 0915.104.108;

email: [email protected]

29

BHXH Huyện Thường Tín

Bưu cục Thường Tín

Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Hoan

 Điện thoại: 0949871147

 Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín Huyện TT - HN

Bưu cục Thường Tín Trưởng Bưu cục: Nguyễn Thị Hoan Điện thoại: 0949871147 Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín Huyện TT - HN

 Email: [email protected]

30

BHXH Huyện Thạch Thất

Bưu cục Thạch Thất

Trưởng Bưu cục: Dương Thị Thanh Hà

 Điện thoại: 0433.842219/0433.601116

Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

Bưu cục Thạch Thất Trưởng Bưu cục: Dương Thị Thanh Hà Điện thoại: 0433.842219/0433.601116 Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

31

BHXH Quận Ứng Hòa

BĐH Ứng Hòa -

Giám đốc: Trương thị Hồng Vân

 Điện thoại: 04.33882179

Địa chỉ: Số 32 phố Quang Trung Thị trấn Vân Đình - Huyện Ứng Hòa - Hà Nội

Bưu cục Ứng Hòa Trưởng Bưu cục: Đào Thị Bích Liên Điện thoại: 04.33882191 04.85821568 Địa chỉ: Bưu cục TT Ứng Hòa

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi