Công văn 2233/QLCL-CL1 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản về việc báo cáo tổng kết chuyên đề về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2233/QLCL-CL1

Công văn 2233/QLCL-CL1 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản về việc báo cáo tổng kết chuyên đề về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2011
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2233/QLCL-CL1Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành:08/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
---------------------
Số: 2331/QLCL-KH
Vv: Báo cáo Tổng kết chuyên đề về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản năm 2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- Thanh tra Bộ;
- Các Vụ: Pháp chế, KHCN&MT;
- Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ Thực vật, Thú y, Chế biến, TM NLTS&NM.
    
 
 Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc giao Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì xây dựng, gửi Bộ trước 16/12/2011 Báo cáo Tổng kết chuyên đề Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản năm 2011 để phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2011 của Bộ (ngày 19- 21/12/2011);
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản kính đề nghị Quý cơ quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo lĩnh vực được phân công phụ trách (mẫu báo cáo tại Phụ lục gửi kèm) và gửi về Cục trong ngày 14/12/2011 (địa chỉ email: [email protected]/[email protected]; Tel: 0904 855 349/043. 7714195).
Kính đề nghị các đồng chí Lãnh đạo đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng báo cáo chính xác, kịp thời gửi về Cục để kịp tổng hợp, phục vụ Hội nghị tổng kết 2011 của Bộ.
Xin trân trọng cảm ơn.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KH.
CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Như Tiệp
 
 
 
PHỤ LỤC:
    

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TÊN ĐƠN VỊ
--------------------------
Số: ____/____
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
­­­­­­­­­------------------------------
Hà Nội, ngày    tháng   năm 2011
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
Chuyên đề về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản năm 2011, kế hoạch trọng tâm 2012
 
            I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2011:
1. Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật triển khai quản lý chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản:
            - Thống kê các Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật do đơn vị mình xây dựng trình Bộ ban hành trong năm 2011:
 

STT
Trích yếu
Số hiệu, ngày ban hành
I
Nghị định/Quyết định của TTCP
 
1
II
Thông tư
 
III
Tiêu chuẩn kỹ thuật
 
IV
Quy chuẩn kỹ thuật
 
 
            - Đánh giá kết quả xây dựng cơ chế, chính sách còn thiếu hay đủ:
            + So với các quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật ATTP:
            + So với yêu cầu của thực tế sản xuất:
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản:
            2.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản
           

Số lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Số người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Đối tượng (người dân/ người sản xuất - kinh doanh…)
            2.2. Sản xuất tờ rơi, tờ dán, băng rôn và sản phẩm truyền thông về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản
 

Số tờ rơi, tờ dán, băng rôn tuyên truyền về ATTP
Nội dung chính
Số sản phẩm truyền thông (trên báo, đài phát thanh, truyền hình…)
Nội dung chính
Ghi chú
 
            - Đánh giá kết quả so với năm 2010 (về số lớp, số người tham dự, số sản phẩm truyền thông được phát hành, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản đến các đối tượng…):
 
3. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản:
3.1. Triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL:
- Các đơn vị thống kê số liệu về tình hình triển khai theo các lĩnh vực được phân công quản lý cụ thể như sau:

TT
Loại hình cơ sở theo nhóm ngành hàng
Thống kê, kiểm tra
Phân loại
Ghi chú
Tổng số cơ sở được thống kê
Tổng số cơ sở được thống kê và kiểm tra, đánh giá
Số cơ sở xếp loại A
Số cơ sở xếp loại B
Số cơ sở xếp loại C
-
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
- Đánh giá tình hình triển khai:
+ Việc thống kê, lập danh sách cơ sở:
            + Việc kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở:
            + Việc công khai kết quả kiểm tra:
            + Việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở xếp loại A/ B:
+ Xử lý vi phạm:
+ Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai:
3.2. Các chương trình giám sát dư lượng hóa chất độc hại trong thủy sản nuôi, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, sau thu hoạch, các chương trình giám sát nông sản khác:
- Kết quả chương trình, so sánh số liệu giám sát năm 2011 với năm 2010 (số mẫu, chiêu tiêu phân tích, mẫu và chỉ tiêu không đạt ATTP…)
3.3. Thanh, kiểm tra theo kế hoạch/ đột xuất
+ Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra; số lượng cơ sở đạt yêu cầu và theo quy định nào? So với năm 2010 tình hình các cơ sở tuân thủ pháp luật ra sao?
+ Tổng số mẫu lấy, số mẫu vi phạm, vi phạm những chỉ tiêu gì? So với năm 2010 tỷ lệ mẫu vi phạm tăng hay giảm, tăng/giảm bao nhiêu?
3.4. Thanh, kiểm tra liên ngành
+ Tổng số đợt thanh, kiểm tra liên ngành, nội dung thanh, kiểm tra liên ngành;
+ Kết quả: Số lượng cơ sở đạt yêu cầu và theo quy định nào? So với năm 2010 tình hình các cơ sở tuân thủ pháp luật ra sao?
+ Tổng số mẫu lấy, số mẫu vi phạm, vi phạm những chỉ tiêu gì? So với năm 2010 tỷ lệ mẫu vi phạm tăng hay giảm, tăng/giảm bao nhiêu?
3.5. Tình hình cảnh báo các sản phẩm nông lâm thủy sản mất ATTP
- Số lượng các lô hàng bị các thị trường nước ngoài cảnh báo; so sánh tăng/giảm với năm 2010
- Số lượng các lô hàng bị cơ quan kiểm tra phát hiện; so sánh tăng/giảm với năm 2010
3.6. Tình hình áp dụng VietGAP, VietGAHP, GMP, HACCP:
- Đánh giá so với năm 2010
4. Tăng cường năng lực quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản cho cơ quan trung ương và địa phương
4.1.Về tổ chức, bộ máy, nhân sự:
4.3. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật:
4.4. Về trang thiết bị, năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm:
4.5. Về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ:
 

TT
Số lớp
Nội dung
Số người
tham dự
Đối tượng
 
- Đánh giá kết quả chung, và so sánh với năm 2010:
 
III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM 2012:
1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật triển khai quản lý chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản
            2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản
            3. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản
4. Tăng cường năng lực quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản cho cơ quan trung ương và địa phương
4.1.Về tổ chức, bộ máy:
4.2. Về nhân sự:
4.3. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật:
4.4. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm:
4.5. Về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ:
 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 
Nơi nhận:
-        Cục Quản lý CLNLS&TS (để t/hợp báo cáo Bộ).
-        Lưu VT.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi