Công văn 1942/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1942/BKHĐT-TCTK

Công văn 1942/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ"
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1942/BKHĐT-TCTKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành:06/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/BKHĐT-TCTK
V/v báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ"

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Điều 1 khoản V mục 2 theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ toàn bộ quá trình thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện Đề án với các nội dung sau:

1. Bộ, ngành, Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (viết gọn là Bộ, ngành)

a) Đánh giá toàn bộ quá trình triển khai Đề án căn cứ vào nội dung công việc được phân công cho Bộ, ngành thực hiện tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ban hành kèm theo Công văn số 3307/BKH-TCTK ngày 20/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung đánh giá gồm:

- Những công việc đã thực hiện;

- Những công việc chưa triển khai, khó khăn và nguyên nhân;

- Kế hoạch triển khai sắp tới;

- Các khuyến nghị.

b) Đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công cho Bộ, ngành. Nội dung này cần làm rõ:

- Những chỉ tiêu nào đã thực hiện được, mức độ chi tiết của số liệu đến đâu (phân tổ, kỳ công bố);

- Những chỉ tiêu nào chưa thu thập được; lí do chưa thu thập được; lộ trình dự kiến thu thập, công bố;

- Những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập, tổng hợp;

- Đề xuất những biện pháp thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đánh giá toàn bộ quá trình triển khai Đề án căn cứ vào nội dung công việc được phân công cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ban hành theo Công văn số 3307/BKH-TCTK ngày 20/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung đánh giá gồm:

- Những công việc đã thực hiện;

- Những công việc chưa triển khai, khó khăn và nguyên nhân;

- Kế hoạch triển khai sắp tới;

- Các khuyến nghị.

Tài liệu gửi kèm gồm:

(1) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ban hành kèm theo Công văn số 3307/BKH-TCTK ngày 20/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(2) Bảng tổng hợp, đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công cho từng Bộ, ngành (theo tổng hợp của Tổng cục Thống kê căn cứ vào báo cáo hàng năm của Bộ, ngành).

Đề nghị quý Cơ quan gửi Báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện Đề án bằng văn bản về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổng hợp chung, đề nghị gửi file theo địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, TCTK (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TT

Mã số

Nhóm, tên chỉ tiêu

Phân tổ chủ yếu

Kỳ công bố

Lộ trình thực hiện

Tình hình thực hiện

Đã công bố hoàn thiện từng phân tổ

Đã thu thập đầy đủ nhưng chưa công bố hết phân tổ

Đã thu thập đầy đủ nhưng chưa công bố

Thực hiện chưa đầy đủ

Chưa thu thập

 

 

Tổng: 08 chỉ tiêu

 

 

 

 

 

2

4

2

1

0309

Số lao động được tạo việc làm

Giới tính, ngành kinh tế, thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố

Năm

A

 

 

x

 

 

2

0310

Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Giới tính, nhóm tuổi, trình độ chuyên môn, khu vực thị trường

Năm

A

 

 

x

 

 

3

1615

Số cơ sở dạy nghề

Loại hình, cấp quản lý, loại cơ sở, tỉnh/thành phố

Năm

A

 

 

 

x

 

4

1616

Số giáo viên dạy nghề

Loại hình, cấp quản lý, loại cơ sở, biên chế (cơ hữu)/hợp đồng, giới tính, dân tộc, trình độ chuyên môn, tỉnh/thành phố

Năm

A

 

 

 

x

 

5

1617

Số học sinh học nghề

Loại hình, cấp quản lý, loại cơ sở, số học sinh đầu năm, tuyển mới, tốt nghiệp, giới tính, dân tộc, trình độ, lĩnh vực đào tạo, tỉnh/thành phố

Năm

A

 

 

 

x

 

6

1719

Số người tàn tật được trợ cấp

Loại hình trợ cấp, giới tính, nhóm tuổi, tỉnh/thành phố

Năm

A

 

 

 

 

x

7

1906

Tỷ lệ hộ, nhân khẩu thiếu đói

Mức độ thiếu đói, tỉnh/thành phố

Tháng

A

 

 

 

 

x

8

1908

Số người được hỗ trợ xã hội thường xuyên, đột xuất

Nhóm đối tượng, tỉnh/thành phố

Năm

A

 

 

 

x

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi