Công văn 1839/TTCP-PC 2011 hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

Số: 1839/TTCP-PC
V/v hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 trong khi chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành ở các Tổng cục, Cục, Chi cục trước đây có cơ quan thanh tra chuyên ngành như sau:

1. Về chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành, ra quyết định thanh tra chuyên ngành
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thẩm quyền của mình chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành của Tổng cục, Cục, Chi cục theo đúng quy định của Luật Thanh tra. Các Tổng cục, Cục, Chi cục không còn tồn tại tổ chức thanh tra, nhưng hoạt động thanh tra chuyên ngành ở các cơ quan này tạm thời vẫn duy trì hoạt động bình thường: việc ra quyết định thanh tra chuyên ngành do Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng ban hành.
2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính
Để đảm bảo việc xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính phát hiện qua hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tạm thời như sau:
+ Đối với các Chi cục trước đây có tổ chức thanh tra, khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cần phải xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển về Thanh tra sở để xử phạt. Riêng đối với những Chi cục mà pháp luật quy định Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thì chuyển cho Chi cục trưởng Chi cục đó để xử phạt;
+ Đối với các Tổng cục, Cục trước đây có tổ chức thanh tra, khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cần phải xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển về Thanh tra bộ để xử lý. Riêng đối với những Tổng cục, Cục mà pháp luật quy định Tổng cục trưởng, Cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Tổng cục, Cục đó xử lý. Đối với lĩnh vực Hàng không, Hàng hải, Đường thủy nội địa thuộc Bộ Giao thông vận tải sẽ do Giám đốc Cảng vụ xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển về Thanh tra bộ xem xét, quyết định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Thanh tra Chính phủ để giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng thanh tra (để b/c);
- Các Phó Tổng thanh tra;
- Lưu VT, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh

thuộc tính Công văn 1839/TTCP-PC

Công văn 1839/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1839/TTCP-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành:12/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 1839/TTCP-PC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

Số: 1839/TTCP-PC
V/v hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

 

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 trong khi chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành ở các Tổng cục, Cục, Chi cục trước đây có cơ quan thanh tra chuyên ngành như sau:

1. Về chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành, ra quyết định thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thẩm quyền của mình chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành của Tổng cục, Cục, Chi cục theo đúng quy định của Luật Thanh tra. Các Tổng cục, Cục, Chi cục không còn tồn tại tổ chức thanh tra, nhưng hoạt động thanh tra chuyên ngành ở các cơ quan này tạm thời vẫn duy trì hoạt động bình thường: việc ra quyết định thanh tra chuyên ngành do Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng ban hành.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính

Để đảm bảo việc xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính phát hiện qua hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tạm thời như sau:

+ Đối với các Chi cục trước đây có tổ chức thanh tra, khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cần phải xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển về Thanh tra sở để xử phạt. Riêng đối với những Chi cục mà pháp luật quy định Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thì chuyển cho Chi cục trưởng Chi cục đó để xử phạt;

+ Đối với các Tổng cục, Cục trước đây có tổ chức thanh tra, khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cần phải xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển về Thanh tra bộ để xử lý. Riêng đối với những Tổng cục, Cục mà pháp luật quy định Tổng cục trưởng, Cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Tổng cục, Cục đó xử lý. Đối với lĩnh vực Hàng không, Hàng hải, Đường thủy nội địa thuộc Bộ Giao thông vận tải sẽ do Giám đốc Cảng vụ xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển về Thanh tra bộ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Thanh tra Chính phủ để giải quyết./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng thanh tra (để b/c);
- Các Phó Tổng thanh tra;
- Lưu VT, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh

 

 

                                                                    

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi