Công văn 1626/BTC-ĐT 2024 báo cáo biểu mẫu theo Thông tư 15/2021/TT-BTC

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1626/BTC-ĐT

Công văn 1626/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về báo cáo biểu mẫu theo Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1626/BTC-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:07/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 1626/BTC-ĐT

V/v báo cáo biểu mẫu theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Các bộ, quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph, quan khác Trung ương;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính đã ban ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định về chế độ và biu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2021/TT-BTC). Trong các năm qua, các địa phương đã trin khai báo cáo hàng tháng, chi tiết 6 tháng, chi tiết 13 tháng kế hoạch năm và báo cáo chi tiết gia kỳ trung hạn, tuy nhiên trong quá trình tng hợp báo cáo Bộ Tài chính nhận thy các địa phương vn còn những vấn đề sau:

1. Chưa đảm bảo về thời gian (hàng tháng trước 15 của tháng; báo cáo 13 tháng trước ngày 28/02 năm sau năm kế hoạch) và mẫu báo cáo còn thiếu cột giải ngân kế hoạch kéo dài, ước lũy kế giải ngân từ đu năm đến tháng báo cáo...

2. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương: nhiu địa phương đã báo cáo không đầy đủ số ngân sách cp huyện, cấp xã (thường chỉ báo cáo cấp tỉnh).

Đôi với việc báo cáo chi tiết 6 tháng, 13 tháng và giữa kỳ trung hạn ngun ngân sách địa phương chưa báo cáo theo ngành lĩnh vực.

3. Đối với ngun ngân sách trung ương: một số Bộ, địa phương còn chưa đúng theo ngành lĩnh vực, thứ tự theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Một số địa phương báo cáo cả dự án do bộ, cơ quan trung ương quản lý là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC. Tại khoản I Phụ lục Hướng dẫn lập biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư, Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định "các địa phương báo cáo nội dung đối với địa phương”.

5. Về việc ký đóng dấu: Theo biểu 01b/TTKHN của Thông tư 15/2021/TT-BTC đã quy định Thủ trưởng cơ quan tài chính/ kế hoạch và Kho bạc nhà nước ký đóng du. Tuy nhiên một số địa phương chưa thực hiện đối chiếu số liệu giữa các bên, chưa có sự thống nhất của các cơ quan, chỉ có 01 cơ quan ký đóng dấu.

Các vấn đề trên đã dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp, ảnh hưởng tới thời gian và cht lượng báo cáo của Bộ Tài chính đến Thủ tướng Chính phủ. Để phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo hàng tháng, chi tiết 6 tháng và 13 tháng theo quy định của Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021. Bộ Tài chính đề nghị:

- Đối với báo cáo hàng tháng: Đ nghị các địa phương nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính, trong đó đảm bảo về thời gian gửi báo cáo (trước ngày 15 hàng tháng) và biểu mẫu báo cáo. Trong đó lưu ý gửi đầy đủ báo cáo kỳ tháng 01 năm kế hoạch do một số địa phương không gửi báo cáo tháng 01.

- Đối với báo cáo chi tiết 6 tháng, 13 tháng và giữa kỳ trung hạn: Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Kho bạc Nhà nước trong phạm vi qun lý báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầucông đảm bảo chính xác, đầy đủ theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công. Trong đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thống nhất số liệu báo cáo và gửi về Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định trước 28/2/2024.

- Đ nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương lưu ý báo cáo đúng các dự án thuộc thm quyền quản lý: các bộ, cơ quan trung ương chỉ báo cáo nội dung đối với bộ cơ quan trung ương, các địa phương chỉ báo cáo các dự án do địa phương qun lý (không báo cáo các dự án do bộ, cơ quan trung ương qun lý thực hiện đu tư trên bàn)./.

Nơi nhận.

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (đ báo cáo);

- KBNN (đ thực hiện);

- Cục QLN&TCĐN (đ thực hiện);

- Vụ PC;

- Lưu: VT, ĐT(4).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Tuấn Anh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi