Công văn 1121/BGDĐT-KHCNM của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn đề tài Khoa học và công nghệ thuộc chương trình Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
Số: 1121/BGDĐT-KHCNMT
V/v: Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2012         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012
 
           

Kính gửi:
Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Ngày 14 tháng 12 năm 2011, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 6334/QĐ.BGDĐT phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng”, Trường Đại học Mỏ- Địa chất là cơ quan chủ trì để đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2012 (danh mục kèm theo).
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012 thuộc chương trình trên như sau:
1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: 
            - Tổ chức: Là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            - Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn:
Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện năm 2012 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 6334/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2011.
Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:
            - Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài;
            - Thuyết minh đề tài: 10 bản (1 bản gốc, 9 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu;
            - Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 10 bản (1 bản gốc, 9 bản sao) lập theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.
Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của đề tài, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của đề tài, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí đề tài, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác), v.v… Thời gian thực hiện đề tài khoảng 2 năm (24 tháng). Bản thuyết minh đề tài thể hiện rõ sự gắn kết với đào tạo sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) và khả năng công bố các kết quả nghiên cứu sẽ được ưu tiên tuyển chọn.
Công văn, Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành tập, sử dụng bìa mềm không giấy bóng kính. Ngoài bìa ghi rõ tên đề tài, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.
Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ "Hồ sơ tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011" và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn quy định.
3. Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2012.
4. Địa chỉ nhận hồ sơ:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Phòng 308 Nhà C, ĐT: (04)38692393/0912539196
5. Ghi chú:
- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới.
- Đối với hồ sơ tham dự tuyển chọn gửi qua đường bưu điện, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tiếp nhận những hồ sơ có dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính trước 17 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2012.
- Danh mục đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện năm 2012, Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan tham khảo và tải về tại địa chỉ: http://khcn.moet.gov.vn.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Trần Quang Quý (để b/c);
        - Lưu: VT, KHCNMT.
 
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 
 
Tạ Đức Thịnh
 

thuộc tính Công văn 1121/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 1121/BGDĐT-KHCNM của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn đề tài Khoa học và công nghệ thuộc chương trình Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1121/BGDĐT-KHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tạ Đức Thịnh
Ngày ban hành:01/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 1121/BGDĐT-KHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi