Công văn 11041/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 24 và 25 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 11041/VPCP-V.III
V/v: Phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 24 và 25 của UBTVQH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 
 

Kính gửi:
Các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

 
 
Văn phòng Quốc hội có Công văn số 2561/VPQH-TH ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 24 (dự kiến từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 16 tháng 01 năm 2014) và Phiên họp thứ 25 (dự kiến từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 21 tháng 02 năm 2014) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:
I. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 24 CỦA UBTVQH (DỰ KIẾN TỪ NGÀY 13 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014)
1. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị: Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị: Dự án Luật hải quan (sửa đổi).
3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.
4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị:
a) Dự án Luật công chứng (sửa đổi);
b) Dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).
5. Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ cụ thể vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016.
II. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 25 CỦA UBTVQH (DỰ KIẾN TỪ NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2014)
1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị: Dự án Luật xây dựng (sửa đổi).
2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan của Quối hội chuẩn bị: Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).
3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị: Dự án Luật đầu tư công.
Sau khi Tờ trình (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 100 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 06 tháng 01 năm 2014 đối với Phiên họp thứ 24 và trước ngày 13 tháng 02 năm 2014 đối với Phiên họp thứ 25, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 05 bản.
Đối với các Dự án luật đã được Chính phủ trình và Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo luật. Sau đó phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạn nêu trên để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.
Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, email: vanthuqh@qh.gov.vn; Trung tâm tin học, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Phạm Lê Hằng, Trưởng phòng Intranet, Trung tâm Tin học, email: hangpl@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KTN, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, V.III (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Thuộc tính văn bản
Công văn 11041/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 24 và 25 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 11041/VPCP-V.III Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/12/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!