Công văn 1096/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị phiên họp thứ 6 và thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 1096/VPCP-TH
V/v : Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 6 và thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp,  Ngoại giao, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương,  Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
 
Văn phòng Quốc hội có công văn số 267/VPQH-TH ngày 17 tháng 02 năm 2012 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 6 và thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:
I. Tại phiên họp thứ 6 (từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 3 năm 2012):
1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình:
- Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012;
- Tờ trình của Chính phủ về các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị:
- Dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật;
- Dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền tại cơ sở; trình bày Báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề trên tại phiên họp.
5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị: Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi).
6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về chủ trương thành lập lực lượng kiểm ngư.
7. Bộ trưởng Bộ Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế; trình bày Báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề trên tại phiên họp.
- Phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Giáo dục đại học.
9. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến đối với việc tham gia Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi.
10. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chuẩn bị:
- Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền;
- Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi.
II. Tại phiên họp thứ 7 (từ ngày 10 đến 21 tháng 4 năm 2012):
1.Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
a) Chuẩn bị, trình:
- Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2012;
- Tờ trình của Chính phủ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế;
- Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
a) Chuẩn bị, trình:
- Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012;
- Tờ trình của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010;
- Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011;
- Dự án Luật Dự trữ quốc gia.
b) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Giá.
3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp:
a) Chuẩn bị, trình:
- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư;
- Tờ trình của Chính phủ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.
b) Phối hợp chuẩn bị:
- Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Dự án Luật Giám định tư pháp;
- Dự án Luật Xử phạt vi phạm hành chính.
4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Biển Việt Nam.
5. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
6. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
7. Bộ trưởng Bộ Vă hóa, Thể thao và  Du lịch:
a) Chuẩn bị, trình:
- Dự án Luật Thư viện;
- Dự án Luật Xuất bản (sửa đổi).
b) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Quảng cáo.
8. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Chuẩn bị, trình:
- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng;
- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Sau khi các Báo cáo, Tờ trình, Dự án Luật (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu), Dự án Pháp lệnh (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 05 tháng 3 năm 2012 đối với phiên họp thứ 6 và trước ngày 03 tháng 4 năm 2012 đối với phiên họp thứ 7, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản.
Đối với các Dự án Luật, Dự án Pháp lệnh đã được Chính phủ trình và đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Luật, Pháp lệnh. Sau đó theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạn trên.
Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời gian gửi tài liệu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.
Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: [email protected] và Nguyễn Thị Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: [email protected] để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, NC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
  các Vụ: PL, KTTH, KTN, KGVX,
  TCCV, QHQT, NC, TKBT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).Vg.56
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
 
 
Kiều Đình Thụ
 

thuộc tính Công văn 1096/VPCP-TH

Công văn 1096/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị phiên họp thứ 6 và thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1096/VPCP-THNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành:24/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 1096/VPCP-TH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi