Công văn 1058/VPCP-QHĐP 2024 triển khai Nghị quyết về cơ chế đặc thù thực hiện mục tiêu Quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1058/VPCP-QHĐP

Công văn 1058/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1058/VPCP-QHĐPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Huy
Ngày ban hành:19/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
______________

  Số: 1058/VPCP-QHĐP

V/v triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các CTMTQG và tổ chức Phiên họp thứ 5 của BCĐ TW các CTMTQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27 tháng 01 năm 2022, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 832/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan, địa phương là cơ quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù nêu tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số 111/2024/QH15) để tổ chức thực hiện ngay; sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong phạm vi, lĩnh vực quản lý (nếu cần thiết).

2. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai, các Bộ, cơ quan, địa phương là cơ quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia có văn bản gửi các Bộ, cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù sau:

- Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Về giao chủ dự án tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 quy định tại điểm a, b khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư vốn hằng năm đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

b) Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù sau:

- Về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hằng năm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hằng năm quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Về thanh toán tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho chủ dự án thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Về quản lý, sử dụng tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Về việc quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của huyện thực hiện cơ chế thí điểm quy định tại điểm c khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện cơ chế ủy thác vốn của ngân sách địa phương qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ thực hiện một số hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị Báo cáo, tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương trực tuyến với các địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024; trong đó lưu ý tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) chưa giải quyết hoặc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện của từng chương trình mục tiêu quốc gia và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 29 tháng 02 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và điều kiện cần thiết khác để tổ chức Phiên họp bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN: Cao Huy, Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NN; Cục QT; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi