Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì? Cách đăng ký và sử dụng?

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang ngày càng phổ biến, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, công khai, minh bạch. Vậy, Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì? Cách đăng ký và sử dụng như thế nào?

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì?

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, truy xuất dữ liệu từ các Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật do Văn phòng Chính phủ thống nhất xây dựng, quản lý.

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet…

Lợi ích của Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Khi sử dụng các dịch vụ trên cổng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

- Có thể tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Tổng đài điện thoại 18001096 hoặc trực tuyến tại mục Hỗ trợ.

- Thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, chấm dứt hoàn toàn việc quan liêu, hạch sách của cán bộ công quyền;

- Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ thủ tục hành chính không thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương.

- Thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ cần khai báo 1 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; dịch vụ công.

- Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cách đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Truy cập www.dichvucong.gov.vn. Nhấn Đăng ký trên góc phải màn hình trang chủ.

Công dân, doanh nghiệp có thể đăng ký bằng sim ký số hoặc USB ký số; công dân có thể đăng ký bằng số thuê bao di động hoặc mã bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc qua tài khoản được cấp bởi Bưu điện Việt Nam.

cong dich vu cong quoc gia
Ấn Đăng ký để đăng ký tài khoản

Cách 1: Đăng ký tài khoản bằng thuê bao di động (chỉ dành cho công dân)

Tại màn hình đăng ký bằng thuê bao di động, công dân nhập các thông tin đăng ký theo yêu cầu (các trường có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập), nhấn Đăng ký.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì? Cách đăng ký và sử dụng?

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại, nhấn Xác nhận.

Nhập mật khẩu theo quy tắc, xác nhận mật khẩu và nhấn Đăng ký để hoàn thành đăng ký tài khoản.

Xem thêm: Hướng dẫn tạo tài khoản bằng số điện thoại trên Cổng dịch vụ công

Cách 2: Đăng ký tài khoản bằng mã BHXH (chỉ dành cho công dân)

Tại màn hình đăng ký bằng mã BHXH, công dân nhập hợp lệ các thông tin đăng ký (các trường có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập), nhấn Đăng ký;

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại, nhấn Xác nhận.

Nhập mật khẩu theo quy tắc, xác nhận mật khẩu và nhấn Đăng ký để hoàn thành đăng ký tài khoản.

Lưu ý: Hệ thống sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu BHXH để lấy ra thông tin của công dân và so sánh dữ liệu từ BHXH với dữ liệu công dân nhập vào, nếu khớp thông tin, hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản có tồn tại hay chưa dựa vào số CMND/CCCD được lấy tự hệ thống BHXH.

Trường hợp đã tồn tại tài khoản trên hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch lấy lại mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở hữu tài khoản. Trường hợp dữ liệu nhập lên hệ thống không khớp với Cơ sở dữ liệu BHXH thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo không đăng ký được tài khoản.

Cách 3: Đăng ký tài khoản Bưu điện Việt Nam (chỉ dành cho công dân)

Tại màn hình đăng ký qua Bưu điện Việt Nam, công dân nhập hợp lệ các thông tin đăng ký (các trường có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập).

Nhập Mã xác nhận, sau đó nhấn nhấn Đăng ký.

Nhập mã OTP nếu chọn kích hoạt qua OTP SMS hoặc vào email, kích hoạt tài khoản vừa đăng ký để hoàn thành đăng ký.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì? Cách đăng ký và sử dụng?

Cách 4: Đăng ký tài khoản bằng USB ký số

Điều kiện:

- Công dân/ Doanh nghiệp sở hữu USB ký số, chứng thư trong USB ký số còn hạn và đang được sử dụng.

- USB được cắm và thiết bị máy tính.

- Thiết bị máy tính được cài Driver USB ký số.

Tại màn hình đăng ký công dân, doanh nghiệp, chọn đối tượng công dân hay doanh nghiệp. Sau đó nhấn USB ký số.

Trường hợp thiết bị truy cập chưa được cài Plugin, công dân/ doanh nghiệp click tải công cụ ký điện tử plugin tương ứng với thiết bị và cài lên máy tính.

Cắm USB chứa ký số và nhấn Đăng ký.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì? Cách đăng ký và sử dụng?
Xác nhận đăng ký từ USB và nhập mã pin.

Hệ thống hiển thị thông tin đăng ký được lấy từ chứng thư số, nhập thông tin email và nhấn Đăng ký để hoàn tất.

Cách 5: Đăng ký tài khoản bằng sim ký số

Tại màn hình đăng ký Công dân, doanh nghiệp, chọn đối tượng công dân hay doanh nghiệp. Sau đó nhấn sim ký số.

Gắn thẻ sim và bật điện thoại. Nhập số sim và nhấn Đăng ký.

Nhập mã pin để xác nhận đăng ký.

Hệ thống lấy thông tin tự động từ sim ký số, nhấn Đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản.

Ngoài ra, có thể tạo lập tài khoản cho công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia do cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp phân quyền thực hiện.

Cách sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Để sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, công dân tiến hành lần lượt như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia www.dichvucong.gov.vn.

Bước 2: Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công bằng 3 cách:

-Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp

-Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp

-Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì? Cách đăng ký và sử dụng?

Bước 3: Chọn cơ quan thực hiện.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là gì? Cách đăng ký và sử dụng?

Bước 4: Đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp.

Bước 5: Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ.

Sau khi đăng nhập thành công, các thủ tục không thực hiện trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia mà sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương để người dân tiến hành thực hiện thủ tục.

Người dân tra cứu tình trạng hồ sơ bằng cách nhập mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia...

Các thủ tục tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tính đến ngày 20/8/2021, đã có 3.012 thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Một số thủ tục nổi bật như:

Trên đây là các thông tin về Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Hướng dẫn gia hạn BHYT trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

>> 5 bước nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến nhanh nhất

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thủ tục đăng ký thường trú online, nhanh chóng ngay tại nhà

Thủ tục đăng ký thường trú online, nhanh chóng ngay tại nhà

Thủ tục đăng ký thường trú online, nhanh chóng ngay tại nhà

Hiện nay, người dân có thể ngồi tại nhà, thực hiện thủ tục đăng ký thường trú online mà không cần đến cơ quan Công an. Điều này giúp người dân tiết kiệm thời gian, đồng thời, tránh việc quan liêu, hạch sách và bị yêu cầu cung cấp những giấy tờ không cần thiết.