Chỉ thị 21/2003/CT-UB Hà Giang thực hiện Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

_____

Số: 21/2003/CT-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2003

 

 

CHỈ THỊ

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu

_______________

 

Trong những năm qua việc thực hiện Nghị định số 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thu được những kết quả đáng khích lệ, quản lý chặt chẽ có hiệu quả việc đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 24 tháng 8 năm 2001 Chính phủ đã ra Nghị định số 58/2001/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu thay thế Nghị định 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993. Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 58/CP và thông tư 08/2003/TT-BCA ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công an có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1/ Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Bộ Công an đến tất cả các cơ quan, đơn vị tổ chức xã hội trên địa bàn toàn tỉnh biết các quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

2/ Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến những quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong phạm vi ngành, địa phương quản lý.

3/ Giao cho Công an tỉnh Hà Giang hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an quy định về quản lý và sử dụng con dấu. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý và sử dụng con dấu. Làm thủ tục khắc mới, đăng ký mẫu dấu theo đúng quy định. Thu hồi các dấu cũ không có giá trị sử dụng.

Yêu cầu Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với ngành Công an tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 58/CP của Chính phủ và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- TTr tỉnh ủy (b/c);

- TTr UBND tỉnh (tường);

- Các Sở, Ban, Ngành (TH);

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH

 

 

Triệu Đức Thanh

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 21/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tổ chức thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 21/2003/CT-UB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Triệu Đức Thanh
Ngày ban hành: 16/07/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực