Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:17/06/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 10/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH TRA NĂM 2010, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
TỪ NGÀY 01/7/2011
 
 
Luật Thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Đây là văn bản Luật quan trọng, có liên quan và tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức.
Để thực hiện Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:
1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của đơn vị mình, đảm bảo có chất lượng và hiệu quả nhằm phục vụ tốt cho công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra.
2. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật và tổ chức thực hiện kế hoạch; phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong quá trình thanh tra, kiểm tra, tránh sự trùng lắp, chồng chéo.
3. Công khai các kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thanh tra, tạo cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể và của nhân dân.
4. Tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra.
5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hàng năm và Quy trình tiến hành thanh tra theo quy định. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
6. Rà soát, sắp xếp, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo thanh tra, kiểm tra có hiệu quả.
7. Tăng cường công tác giám sát của các Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Giao Chánh Thanh tra Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Chính phủ theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; (Để b/c)
- Cục I – Thanh tra CP; (Để b/c)
- Thường trực Thành ủy; (Để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (Để b/c)
- Đoàn ĐBQH Hà Nội; (Để b/c)
- Chủ tịch UBND TP; (Để b/c)
- Các Phó chủ tịch UBND TP;
- UBMT TQ, LĐLĐ và các tổ chức đoàn thể TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH & HĐNDTP;
- VPUB: Chánh, PVP;
- TH, NC, TN, TD;
- Lưu: VT; NCn
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Chỉ thị 21/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Chỉ thị 21/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Chính sách, Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi