Chỉ thị 05/CT-UBND Cần Thơ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Việt Trường
Ngày ban hành:07/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

Số: 05/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Cần Thơ, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH

 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân, Chtịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiu biện pháp tập trung về tăng cường kỷ luật, k cương hành chính nhm nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, công tác chỉ đạo, điều hành và qun lý nhà nước trên các nh vực, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm. Một số công việc nêu trong các chương trình, nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chtịch Ủy ban nhân dân thành phố triển khai chưa đúng tiến độ, thiếu tính chđộng và quyết liệt trong thực hiện, dn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao; chưa thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định pháp luật, công tác phối hợp còn thiếu chặt ch, hiệu quả chưa cao; việc thực hiện các quy định về qun lý công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, còn nhiều thiếu sót, ảnh hưng đến kỷ luật, kcương hành chính và trực tiếp là hiệu quchỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và góp phần thực hiện thng lợi Nghị quyết Đại hội Đng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố; Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao. Người đứng đầu ngành, địa phương, đơn vị phi nắm chắc tình hình và bao quát toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình; chủ động giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm đã được phân công, phân cấp, ủy quyn; bảo đảm thực hiện đy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; thực hiện đúng vai trò chủ trì, phối hợp theo phân công đthực hiện có hiệu qunhiệm vụ được giao.

Khẩn trương khc phục tồn tại, hạn chế đtạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị s 12/CT-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chn chnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục ca các cấp, các ngành, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác rà soát đcó biện pháp khắc phục ngay các thủ tục hành chính còn rườm rà, khó thực hiện hoặc không cần thiết, rút ngn thời gian quy trình giải quyết; không đhồ sơ giải quyết chậm tr, quá thời hạn quy định.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tạo chuyn biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đphù hợp với quy định hiện hành.

c) Chủ động cập nhật những quy định mới nhằm thực hiện tốt các quy định vsắp xếp tổ chức bộ máy; phân công, btrí công tác; quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chun môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện theo đúng Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Rà soát, điều chỉnh và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình; phân công công tác rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; tiếp tục hoàn thiện về khung năng lực và vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, làm cơ scho việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường nhằm phát huy tiềm năng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Từng ngành, địa phương, đơn vị căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức khn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế đánh giá kết quthực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí việc làm, từng cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, bo đảm khách quan, công bng, công khai, minh bạch. Nội dung Quy chế cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao (lượng hóa các chỉ tiêu cụ thể), việc chấp hành kluật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, công sở. Sdụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đ làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, k cương hành chính; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về qun lý đất đai, phân lô bán nền không đúng quy định.

Thực hiện chuyn đi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt đối với các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác đấu thầu, tuyn dụng, bnhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác dân chcơ sở; kịp thời xử lý, giải quyết triệt đnhững phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi qun lý.

2. Chánh Thanh tra thành phố chtrì, phối hợp với Giám đốc SNội vụ nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu qucác giải pháp phòng ngừa những hành vi nhũng nhiu, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức đkịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

3. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chthị này và chịu trách nhiệm tng hp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Giám đốc s, Thtrưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai và chỉ đạo đơn vị thuộc phạm vi qun lý thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTT
QVN TP và các đoàn thể;
- Các Ban xây dựng Đ
ng thuộc TU;
- Văn phòng HĐND TP;
- Văn phòng Đoàn ĐB
QH TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- Báo CT, Đài PTTH TP;
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7);
- C
ng TTĐT TP;
- Lưu: VT,ĐTS.

CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi