Chỉ thị 02/2012/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện Thông tri 12-TT/TU ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 02/2012/CT-UBND

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện Thông tri 12-TT/TU ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2012/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:07/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------------

Số: 02/2012/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức thực hiện Thông tri số12-TT/TU

ngày09tháng12năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy

về lãnh đạo Đại hộiĐoàn các cấptiến tới Đại hội đại biểu

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhThành phố

lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

---------------------------

 

Năm 2012 là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Thông tri số 12-TT/TU ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ban  Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017); Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện những nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác thanh niên; về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong hệ thống chính trị; các nhiệm vụ chăm lo cho thanh niên phát triển toàn diện trong lao động,  học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, tinh thần và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố và đất nước, từ đó tạo sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đối với công tác tập hợp thanh niên.

2. Tăng cường tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố đối với công tác thanh niên, cụ thể:

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện chủ đề Năm Thanh niên theo Kế hoạch số 915/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung còn lại đảm bảo đạt hiệu quả cao trong năm 2012 (dự kiến tổ chức Hội nghị trong tháng 02 năm 2012); giao Sở Nội vụ và Thành Đoàn chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết.

- Các Sở - ban - ngành thành phố đẩy mạnh việc phối hợp cùng Thành Đoàn trong việc thực hiện các chương trình liên tịch đã ký kết nhằm tham gia có hiệu quả 06 chương trình đột phá và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của thành phố.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX; giao Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn chuẩn bị nội dung triển khai trong tháng 3 năm 2012.

3. Các Sở - ban - ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp triển khai thực hiện tốt các công việc chuẩn bị nhằm tổ chức tốt Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ IX (dự kiến tháng 10 năm 2012), cụ thể:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Thường vụ Thành Đoàn tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh niên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thanh niên thành phố; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần IX và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần X vào cuối năm 2012.

b) Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kinh phí tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần IX và kinh phí hỗ trợ Đoàn Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc; hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận - huyện tham mưu Ủy ban nhân dân quận - huyện bố trí kinh phí ngân sách cho các quận - huyện Đoàn tổ chức Đại hội Đoàn tại đơn vị và tham gia Đại hội Đoàn cấp trên.

c) Sở Nội vụ tham mưu góp ý nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần IX gắn với những định hướng mới trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt; phối hợp, theo dõi Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị trực thuộc thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp; phối hợp với Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Thành phố, Hội đồng Thi đua và Khen thưởng các sở - ngành, quận - huyện, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân những gương điểm hình trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào hành động cách mạng của thanh niên thành phố.

d) Cục Thống kê Thành phố hỗ trợ rà soát và cung cấp cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các số liệu, kết quả thống kê các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình  thanh thiếu nhi Thành phố giai đoạn 2007 - 2012 và các dự báo cho giai đoạn 2012 - 2017 để giúp Thành đoàn định hướng cho việc tổ chức các hoạt động phù hợp với thanh niên thành phố.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Tổng công ty và Công ty thuộc thành phố quan tâm chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, đơn vị phối hợp, hỗ trợ tích cực cho tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp mình và tham gia tích cực, hiệu quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố lần IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hứa Ngọc Thuận

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi