Báo cáo 90/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và Quý III, kế hoạch công tác tháng 10/2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------
Số: 90/BC-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010
 
 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ QUÝ III,
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2010
 
A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ QUÝ III NĂM 2010
I. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Trong Quý III, Bộ được giao chuẩn bị 11 văn bản, đề án. Tình hình thực hiện như sau:
- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020. Bộ đã trình tại Tờ trình số 51/TTr-BLĐTBXH ngày 27/8/2010.
- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi. Bộ đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 48/TTr-BLĐTBXH ngày 13/8/2010.
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Bộ đã có văn bản số 2171/LĐTBXH-PC ngày 30/6/2010 xin điều chỉnh thời gian trình đề án sang tháng 10/2010.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo mới. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 41/TTr-BLĐTBXH ngày 20/7/2010 và đã báo cáo Thường trực Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã có Tờ trình số 53/TTr-BLĐTBXH ngày 13/9/2010 đề nghị ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra hộ nghèo.
- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ngày 23/8/2010 Bộ có văn bản số 2906/LĐTBXH-VL gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định. Nhưng đến ngày 22/9/2010 mới nhận được ý kiến thẩm định.
- Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải, nước thải trong các trung tâm giáo dục lao động. Ngày 18/8/2010 Bộ đã có công văn số 2843/LĐTBXH-PCTNXH xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Đề án này. Đến nay, Bộ vẫn đang chờ ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.
- Đề án đổi mới quản lý tiền lương, tiền thưởng trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước và chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ngày 22/9/2010 Bộ đã có văn bản số: 3280/LĐTBXH-LĐTL xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.
- Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Bộ đã trình tại Tờ trình số 54/TTr-BLĐTBXH ngày 14/9/2010.
Riêng tháng 9, Bộ có 03 văn bản, đề án:
- Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Bộ xin lùi thời gian trình vào tháng 12/2010.
- Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015. Bộ đang tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành.
- Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Ngày 22/7/2010 Bộ đã có văn bản số 2464/LĐTBXH-PCTNXH xin ý kiến các Bộ, ngành. Ngày 17/9/2010 Bộ tiếp tục có văn bản số 3228/LĐTBXH-PCTNXH gửi đến 3 Bộ chưa có ý kiến: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế và đến nay chưa nhận được ý kiến góp ý.
2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền
Tính đến hết tháng 9, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 29 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành về công tác lao động, người có công và xã hội.
II. Một số công tác trọng tâm
1. Tập trung xây dựng kế hoạch năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Tổ chức giao ban công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2010 tại Hòa Bình, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ.
2. Tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII và Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII. Chuẩn bị và làm việc với các đoàn giám sát của Quốc hội về dạy nghề, xuất khẩu lao động, bảo vệ, chăm sóc trẻ em …
3. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ LĐTBXH khóa VII, nhiệm kỳ 2010-2015. Tiếp tục tham gia các sự kiện ASEAN và tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng cộng đồng văn hóa – xã hội (ASCC 4). Hội thảo tham vấn với các nữ Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, nhóm nữ nghị sỹ Quốc hội về Chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
Nhân dịp 63 năm ngày thương binh liệt sỹ, các ngành, các cấp đã tổ chức tốt các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập dân tộc; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.
4. Các lĩnh vực chuyên môn:
- Dạy nghề, lao động, việc làm và xuất khẩu lao động:
Tập trung triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tổ chức thành công Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố về tình hình triển khai thực hiện Đề án tại Nam Định và Khánh Hòa; tổ chức Hội thi tay nghề quốc gia và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc.
Theo dõi, tổng hợp chỉ tiêu tạo việc làm, tình hình lao động mất việc làm trong tháng, tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam; đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010 và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011-2015.
Xuất khẩu lao động: báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiếp tục thỏa thuận hợp tác mở rộng thị trường, đôn đốc các doanh nghiệp tăng cường quản lý lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài;
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung một số huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a. Xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2020. Triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội; xây dựng Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 và Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2020; hướng dẫn quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực; hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em; xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
5. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ phối hợp với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện phương án đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Bộ; triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị quyết 25 của Chính phủ về việc thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc Bộ, ngành quản lý;
6. Về công tác thanh tra, kiểm tra:
- Trong quý, kết thúc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 104 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Long An, Bắc Ninh, Bình Dương, Hòa Bình, Đăk Lăk, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa và 06 công trình đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2; thanh tra đột xuất hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại Công ty Coopimex; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện chính sách người có công tại Nam Định, Hải Dương và Thái Nguyên; thanh tra việc sử dụng lao động chưa thành niên tại 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Kết thúc thanh tra việc thực hiện các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội tại 8 đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng về công tác dạy nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo:
+ Công tác tiếp công dân: tính từ ngày 16/6/2010 đến 15/9/2010 có 322 lượt người đến trụ sở tiếp dân của Bộ (có bốn đoàn đông người, khiếu nại về nội dung lao động ngoài nước và xác nhận thương binh). Bộ đang chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết.
+ Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư: tính từ ngày 16/6/2010 đến 15/9/2010 Bộ đã tiếp nhận 900 đơn thư và đã xử lý 100%. Nội dung tập trung vào việc đề nghị hưởng chính sách ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội …
B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2010
I. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Ngoài các đề án còn chậm trong Quý III, Tháng 10 Bộ phải chuẩn bị trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án sau:
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với DN trong nước áp dụng trong năm 2011.
- Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp FDI áp dụng trong năm 2011.
2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền
Tháng 10, theo kế hoạch Bộ sẽ ban hành theo thẩm quyền 05 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.
II. Chỉ đạo triển khai công tác chuyên môn
1. Tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2010. Triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2010 Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 3/9/2010 về đánh giá tác động xã hội của hiện tượng phụ nữ lấy chồng người nước ngoài, nhất là ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, đề xuất các giải pháp quản lý, hạn chế những tác động tiêu cực của hiện tượng này, bảo vệ nhân phẩm phụ nữ.
2. Chuẩn bị nội dung liên quan đến lĩnh vực của Bộ, ngành tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII.
3. Tiếp tục triển khai giai đoạn 3 của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
4 . Tiếp tục thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra theo vùng tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Điện Biên; thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động tại 01 Tổng công ty xây dựng; thanh tra việc thực hiện pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng; thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Tây Ninh và Bình Thuận; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác dạy nghề tại Đồng Nai; thanh tra việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng tại Hà Nội và Thái Nguyên.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ (để báo cáo), VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
- Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội – Bộ KHĐT;
- Lưu VP, TKTH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Lê Văn Hoạt
 
 

thuộc tính Báo cáo 90/BC-LĐTBXH

Báo cáo 90/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và Quý III, kế hoạch công tác tháng 10/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:90/BC-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Lê Văn Hoạt
Ngày ban hành:30/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi