Báo cáo 674/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 08/2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Báo cáo 674/BC-BYT

Báo cáo 674/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 08/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:674/BC-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:12/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
------------
Số: 674/BC-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày  12  tháng 8  năm 2010
 
 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2010
-------------------------------
Kính gửi: Bộ Nội vụ
 
Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng 8 năm 2010 (từ 16/7/2010  đến 15/8/2010) như sau:
I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ:
1. Tình hình thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:
Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế liên quan đến cam kết WTO và rà soát văn bản về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.
2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:
a. Trong tháng 8 năm 2010, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản: dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuốc và trang thiết bị y tế, và dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng, môi trường và HIV/AIDS, dự án Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.
b. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong Quý III/2010 Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 04 đề án:
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp Dược giai đoạn đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020.
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, giai đoạn 2010-2020.
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống lưu thông phân phối và cung ứng thuốc giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2030.
- Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 6, Điều 2 của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
c. Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Thông tư số 36/2010/TT-BYT ngày 11 tháng 8 năm 2010 Bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
3. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế:
Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
4. Tình hình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của đơn vị.
Trong tháng, cơ quan tư vấn đã tiến hành đánh giá giám sát lần thứ 4 tại 5 đơn vị của Bộ Y tế được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (gồm Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Quản lý Dược, Văn phòng Bộ, Cục Phòng chống HIV/AIDS). Hiện nay các đơn vị đang tiến hành chỉnh sửa những lỗi được phát hiện theo kết quả đánh giá giám sát lần 4 của cơ quan tư vấn đánh giá giám sát.
Để có nguồn kinh phí triển khai các hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại cơ quan Bộ Y tế, thời gian qua các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ Y tế đã tiến hành xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí để đề xuất với Ban quản lý dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế do Phái đoàn liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.
5. Tình hình thực hiện Quyết định số 30/QĐ-BYT ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010
Ban hành Quyết định số 2705/QĐ-BYT ngày 29/7/2010 về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, trong dú thông báo cập nhật, sửa đổi hồ sơ thủ tục hành chính, sồ sơ văn bản bao gồm: hồ sơ văn bản (03 văn bản), hồ sơ thủ tục hành chính s?a đổi (gồm 3 thủ tục, trong đó 01 thủ tục cập nhật mới và 02 thủ tục sửa đổi bổ sung), hồ sơ thủ tục hành chính thay thế (gồm 09 thủ tục về Giám định y khoa thay thế 07 thủ tục về Giám định y khoa đã được công bố tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/8/2009).
II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH:
1. Về tổ chức bộ máy
a. Về Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành y tế:
Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Viện Pháp y Quốc gia; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Viện Pháp y Quốc gia với các Bệnh viện, các trường Đại học trong việc xây dựng đội ngũ giám định viên và thực hiện các hoạt động giám định pháp y.
b. V Sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Y tế:
- Đang xây dựng đề án thành lập Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở trước mắt tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, trình Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ trưởng Bộ Y tế ban hµnh Quyết định số 2717/QĐ-BYT và số 2718/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2010 thành lập Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y dược thành phố Hå ChÝ Minh.
- Xây dựng đề án tách Vụ Dân số - KHH gia đình thành Vụ Chất lượng Dân số và Vụ Quy mô, cơ cấu dân số thuộc Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
- Hoàn thiện đề án thành lập Viện Đào tạo Y học dự phòng và sức khỏe cộng đồng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
c. Về Kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế tại các địa phương:
- Tiếp tục xin ý kiến của các cơ quan đơn vị có liên quan về việc bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV trong đó bổ sung phòng Bảo hiểm Y tế trong cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.
- Phối hợp với Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức biên chế) để đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế, phòng y tế.
- Xin ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ vào dự thảo Thông tư liên tịch Y tế - Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc khối truyền thông giáo dục sức khỏe, các trung tâm phòng chống HIV/AIDS thuộc tỉnh và các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các quận huyện.
- Đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu nhân lực của Trạm Y tế xã phường, tổ chức xin ý kiến của các các vụ, cục và các tỉnh thành phố để hoàn thiện, trong đó có bổ sung cán bộ chuyên trách dân số.
d. Về Đổi mới cơ chế hoạt động, phân cấp:
- Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ- CP của Chính phủ theo Kế hoạch số 375/KH-BYT ngày 10/5/2010 của Bộ Y tế.
- Ban hµnh Quyết định số 2688/QĐ-BYT phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
- Xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm sắp xếp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ tham gia triển khai đề án của Bộ Nội vụ về cải cách mô hình cung cấp dịch vụ công trong ngành y tế: xây dựng mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp y tế.
- Hướng dẫn Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Mắt Trung ương xây dựng chuyển đổi mô hình của các đơn vị bán công thành các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
a. Về Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:
- Đang xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ Y tế về tiêu chuẩn chức danh ngạch viên chức dân số kế hoạch hóa gia đình; Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, trong đó bổ sung biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Dự án đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ nhân lực y tế toàn quốc.
- Thực hiện quy trình lấy phiếu xin ý kiến đề xuất ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng và lấy phiếu xin ý kiến giới thiệu để bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế.
- Thực hiện quy trình để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Viện Trang thiết bị và công trình y tế, Báo Sức khỏe và đời sống, Tạp chí Y học thực hành) và xử lý các vấn đề về tổ chức cán bộ tại Bệnh viện Nội tiết.
- Tổ chức hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quy định.
b. Về Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:
- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện đề án 1816 cử cán bộ, viên chức chuyên ngành y tế luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới.
- Xây dựng kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, trình Bộ Nội vụ thẩm định và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch Bác sĩ chính lên Bác sĩ cao cấp.
- Tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đối với toàn thể cán bộ, công chức của Cơ quan bộ Y tế.
c. Về Xây dựng chính sách cho cán bộ, viên chức ngành y tế
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản thực hiện Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản, tổ chức xin ý kiến của các tỉnh thành phố.
- Bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BYT về tiêu chuẩn xếp hạng đối với các Trung tâm các viện thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.
- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.
 
III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
1. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
- Các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ gồm có: Văn phòng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục phòng chống HIV/AIDS, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình và Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Hiện nay, các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Riêng đối với Văn phòng Bộ Y tế có nhiều khó khăn về kinh phí do đặc thù: như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều chính sách mới được triển khai cần kinh phí chi cho công tác kiểm tra, giám sát nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Bộ.
- Đã gửi văn bản cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đề nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP giai đoạn 2007-2010 và đề xuất, kiến nghị đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2011-2015 theo đề cương yêu cầu của Bộ Tài chính.
2. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Đang tiếp tục thẩm định các đơn vị còn lại có chức năng nghiên cứu khoa học là chủ yếu để chuyển sang giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.
3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đã hoàn thành việc sơ kết, đánh giá kết quả khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 43, trong đó có việc liên doanh liên kết đầu tư trang thiết bị đối với 18 bệnh viện công lập (7 bệnh viện tuyến Trung ương, 5 bệnh viện tuyến tỉnh và 6 bệnh viện tuyến quận/huyện).
- Đã yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2007-2010 và đề xuất, kiến nghị đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2011-2015 theo đề cương yêu cầu của Bộ Tài chính.
- Đang tiếp tục tiến hành rà soát, thẩm định và xin ý kiến Bộ Tài chính để giao quyền thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giai đoạn 2010-2012 (vì đã hết giai đoạn ổn định 3 năm 2007-2009).
Trên đây là báo cáo tháng 8 năm 2010 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính từ 16/7/2010 đến ngày 16/8/2010, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: Vụ TCCV, KGVX, TH;
- BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ;
- Cổng Thông tin ĐT Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Y tế;
- VP Đảng uỷ, Công đoàn Y tế VN;
- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB1+2;
- Cổng Thông tin ĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB1.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi