Báo cáo 3698/BC-VPCP 2021 về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao 5 tháng đầu năm 2021

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 3698/BC-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao 5 tháng đầu năm 2021

và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao

a) Trong tháng 5 có 445 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 2.034 nhiệm vụ. Trong đó, có 655 nhiệm vụ đã hoàn thành; 1.346 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn; 33 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành, chiếm 1,6% - giảm 0,6% so với tháng trước (Phụ lục I).

b) Về thực hiện Chương trình công tác (CTCT) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- CTCT tháng 5 có 16 đề án. Đến nay đã trình 14/16 đề án; còn 2 đề án chưa trình, thuộc trách nhiệm của các Bộ: Lao động – Thương binh và xã hội: 01; Nội vụ: 01 [1].

- Còn 8 đề án nợ đọng trong CTCT 4 tháng đầu năm năm 2021 chưa trình (trong đó có 02 đề án đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin rút khỏi CTCT), thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan: Công an: 04; Tài chính: 01; Giao thông vận tải: 01; Y tế: 01; Thông tin và Truyền thông: 01 [2].

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, có 108 đề án phải trình; đến nay, đã trình 98/108 đề án, đạt 90,7%.

c) Về thực hiện nhiệm vụ giao tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ:

- Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ sau khi được kiện toàn (Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 06/5/2021) có 40 nhiệm vụ giao. Trong đó, 17 nhiệm vụ đã hoàn thành; 23 nhiệm vụ giao đang triển khai trong hạn.

- Tính chung 5 tháng đầu năm, có tổng số 84 nhiệm vụ giao tại 06 Nghị quyết phiên họp Chính phủ (03 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; 03 Nghị quyết họp Chính phủ sau khi được kiện toàn). Trong đó, có 49 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra; còn 35 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn.

2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết                          

- Các bộ, cơ quan đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh. Đến nay, không có văn quy định chi tiết nợ đọng.   

- Có 10 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật, Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ 01/07/2021. Đến nay, đã ban hành 02 văn bản, thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [3]. Hiện còn 08 văn bản chưa ban hành. Trong đó:

+ 06 văn bản đã trình, thuộc trách nhiệm của các Bộ: Ngoại giao: 02; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02; Công an: 01; Quốc phòng: 01

+ 02 văn bản chưa trình, thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01; Y tế: 01.

(chi tiết tại Phụ lục II)./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ;

VPCP: Các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục,  Cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, TH (3b).L

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

[d

 

 

Trần Văn Sơn

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

           [1]Lao động - Thương binh và xã hội: Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Nội vụ: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước.

[2]Công an: 04 đề án về an ninh, trật tự (Tối mật); Tài chính: Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Giao thông vận tải: Đề án Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không (đang xin rút khỏi CTCT); Y tế: Nghị định của Chính phủ quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số; Thông tin và truyền thông: Xây dựng Chương trình đầy tư công về phát triển CPĐT hướng đến CP số giai đoạn 2021 – 2025 (Bộ xin rút khỏi CTCT. TTg đã họp về đề xuất này của Bộ và yêu cầu VPCP gửi lấy ý kiến các TVCP).
           [3](1) Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; (2) Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê.  

 

Thuộc tính văn bản
Báo cáo 3698/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao 5 tháng đầu năm 2021 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3698/BC-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Báo cáo Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!