Báo cáo 3308/BC-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Báo cáo 3308/BC-BNN-PC

Báo cáo 3308/BC-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3308/BC-BNN-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành:16/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------------
Số: 3308/BC-BNN-PC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013
 
 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 
 
Thực hiện Công văn số 6244/BTP-PBGDPL ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc thông tin tình hình triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật PBGDPL
Ngay sau khi Luật PBGDPL được ban hành, Bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung của Luật bằng nhiều hình thức như: tổ chức quán triệt, phổ biến tại các hội nghị; sao gửi văn bản, lồng ghép việc phổ biến quán triệt Luật tại các lớp tập huấn, các cuộc họp, giao ban; lồng ghép với việc quán triệt chủ trương, chính sách khác của Đảng và nhà nước tới cán bộ, công chức, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Chẳng hạn, Bộ đã lồng ghép phổ biến, quán triệt triển khai Luật và các định hướng, kế hoạch PBGDPL của Bộ trong giai đoạn tới tại Hội nghị trực tuyến ngày 10/4/2013 về tổng kết việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009-2012.
2. Công tác ban hành văn bản, hướng dẫn thực hiện Luật PBGDPL
Thời gian qua Bộ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện Luật PBGDPL nói chung và công tác PBGDPL nói riêng làm cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Bộ đã ban hành các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch PBGDPL đồng thời có công văn đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ. (Quyết định số 875/QĐ-BNN-PC ngày 23/4/2013 phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) cho người dân nông thôn năm 2013; Chỉ thị số 1497/CT-BNN-PC ngày 06/5/2013 về tăng cường triển khai thực hiện Đề án TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016; Quyết định số 40/QĐ-BĐH-PC ngày 30/5/2013 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2013 đến năm 2016; Công văn số 2565/BNN-PC ngày 04/6/2013 về việc kiểm tra việc thực hiện Đề án TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; Công văn số 2566/BNN-PC ngày 04/6/2013 về việc tổ chức thực hiện các hoạt động thực hiện Đề án TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; Công văn 2124/BNN-PC ngày 26/6/2013 về việc đề nghị cấp kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 TTPBPL về NN và PTNT cho người dân nông thôn năm 2013-2016...)
Các đơn vị thuộc ngành NN và PTNT, các địa phương chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch TTPBPL về NN và PTNT cho người dân nông thôn và thực hiện kế hoạch khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan thuộc Bộ đóng trên địa bàn của các tỉnh cũng dựa vào văn bản này để phối hợp với địa phương, góp phần vào công tác TTPBPL về NN và PTNT cho người dân nông thôn, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất để cùng thực hiện nhiệm vụ chính được giao.
3. Bộ phận chuyên trách theo dõi, tổ chức thực hiện PBGDPL
Bộ đã giao cho Vụ Pháp chế làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác TTPBPL về NN và PTNT. Bộ tiếp tục duy trì hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và công tác PBGDPL nói chung, công tác TTPBPL về NN và PTNT nói riêng của Bộ.
Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, hoạt động thường xuyên, định kỳ tổ chức họp và đánh giá công tác TTPBPL về NN và PTNT của Bộ, sau đó có thông báo cụ thể để gửi các đơn vị thuộc Bộ và các thành viên trong Hội đồng.
- Tổ chức 03 lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu và các kiến thức pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác TTPBPL về lĩnh vực NN và PTNT tại Cao Bằng, Sóc Trăng, Gia Lai, mỗi lớp 50 học viên. Trên cơ sở đó, các địa phương đã tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở.
- Tổ chức 10 hội nghị phổ biến pháp luật về NN và PTNT cấp huyện, mỗi hội nghị 50 người tại Cao Bằng, Sóc Trăng, Gia Lai, Hòa Bình, Phú Thọ. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các tỉnh này.
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn pháp luật chuyên ngành với số lượng tham gia tập huấn hàng trăm người tham gia ở các lĩnh vực như: thủy lợi, bảo vệ thực vật, thủy sản, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, chương trình vệ sinh nước sạch môi trường nông thôn....Cụ thể: tổ chức 01 lớp phổ biến quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ; Phổ biến Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, Luật Tố cáo số 03/2011/QH13; Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 về quản lý thuốc BVTV; Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho đề án phát triển giống cây trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; tổ chức 02 lớp tập huấn cho các nhà máy đường miền Bắc và miền Trung, Tây nguyên về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “chất lượng mía nguyên liệu”...
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và phát sóng các chương trình, bản tin trên Đài Truyền hình Việt Nam kênh VTV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV1 để phổ biến nội dung pháp luật về NN và PTNT; xây dựng Chuyên mục riêng biệt TTPBPL về NNPTNT với tên gọi “Pháp luật với nhà nông”; tuyên truyền trên Tạp chí Nông nghiệp và Bạn của Nhà nông (VTV2) và trong các Chuyên mục: Nông nghiệp - Nông thôn và Biển đảo Việt Nam trên hệ VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam, đã TTPBPL cho lượng lớn khán, thính giả, khung giờ phát sóng phù hợp với nếp sống sinh hoạt của người dân nông thôn.
- Tuyên truyền trên Báo Nông nghiệp Việt Nam các quy định pháp luật về NN và PTNT, các bài bình luận đánh giá về chính sách pháp luật, các vấn đề bức xúc liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.
- Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử: mard.gov.vn của Bộ các văn bản quy phạm pháp luật về NN và PTNT; các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì xây dựng để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật; các thông tin khác về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho người dân.
- Bộ đã phối hợp với Ủy ban dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư Pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa cho các đối tượng là cán bộ, tuyên truyền viên từ cơ sở của các đơn vị ban, ngành thành viên của Đề án 554 và người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số như Tuyên truyền viên cấp xã, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, Già làng, Trưởng bản, Trưởng thôn, Trưởng ấp, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc, người sản xuất giỏi; trong đó, mỗi đội thi có tỷ lệ nữ từ 30% đến 50%.
Hội thi được tổ chức ở cấp khu vực và toàn quốc. Nội dung thi gồm các nội dung pháp luật liên quan thiết thực đến quyền và nghĩa vụ của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Hội thi đã tập hợp được 180 thí sinh đến từ 10 tỉnh và thu hút được hàng ngàn lượt người tham gia cổ vũ. Chương trình công diễn các tiết mục xuất sắc nhất của Hội thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 và tiếp sóng trực tiếp trên các kênh của Đài truyền hình VTC, phát lại trên các kênh của Đài Truyền hình Hà Nội và kênh VTV2. Nội dung và kết quả Hội thi cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của các bộ ngành và địa phương. Chương trình Hội thi cũng được ghi lại thành đĩa và in sao gửi các địa phương làm tài liệu TTPBPL.
Hội thi có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật rộng khắp đến toàn bộ người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, đồng thời chuyển tải các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, đến cộng đồng dân cư; góp phần mở rộng giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Thông qua Hội thi đã góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa công tác TTPBPL của Nhà nước, đưa pháp luật đi vào đời sống.
Để công tác PBGDPL về NN và PTNT cho người dân nông thôn ngày càng đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt hơn Luật PBGDPL, Bộ NN và PTNT có một số kiến nghị sau:
1. Quán triệt sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong thời kỳ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
2. Cần ban hành quy định làm cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL của các Bộ, ngành, địa phương.
3. Cần có chế độ, chính sách phù hợp đối với người làm công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, vì các đối tượng này ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều.
4. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan trong công tác PBGDPL, xây dựng Kế hoạch phối hợp thống nhất về những nội dung, hình thức phối hợp PBGDPL nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng nội dung và dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện.
5. Phân bổ kinh phí thích hợp cho các địa phương đảm bảo thực hiện tốt công tác này thường xuyên, liên tục.
6. Tổ chức TTPBPL và thực thi pháp luật nghiêm minh ở các cơ quan Nhà nước góp phần tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.
Trên đây là báo cáo của Bộ NN và PTNT về việc thông tin tình hình triển khai Luật PBGDPL. Đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi