Báo cáo 264/BC-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La - Lai Châu đến tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Báo cáo 264/BC-BNN-KTHT

Báo cáo 264/BC-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La - Lai Châu đến tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:264/BC-BNN-KTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:09/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------
Số: 264/BC-BNN-KTHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012
 
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA - LAI CHÂU ĐẾN THÁNG 01, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2012
 
 
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 308/TB-VPCP ngày 21/12/2011 của Văn phòng Chính phủ; căn cứ Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và kết quả kiểm tra thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu đến tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2012 với nội dung sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần; công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành tại các khu, điểm tái định cư và thu hồi đất, giao đất cho dân, hướng dẫn nhân dân sớm ổn định đời sống, tổ chức lại sản xuất;
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư, các dự án thành phần, đặc biệt là xây dựng kế hoạch vốn năm 2012 nhằm đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu;
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức bàn giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức nghiệm thu Dự án điều tra, cơ bản: “Điều tra đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của người dân tái định cư và dân sở tại, tại các xã có điểm tái định cư - Dự án thủy điện Sơn La”.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đang khẩn trương hoàn thành văn bản hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu về việc áp dụng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong việc lập và giao kế hoạch vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu năm 2012;
- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan họp bàn giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
c) Bộ Tài chính
- Chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân kịp thời đối với các hạng mục, công trình đã đủ điều kiện thanh toán thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;
- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan họp bàn giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
d) Bộ Xây dựng
Chủ trì tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu, điểm tái định cư đô thị thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên và thị trấn Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 07/BC-BXD ngày 18/01/2012.
đ) Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan họp bàn giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2. Đối với các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
a) Kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La
- Trong tháng 01 năm 2012, tỉnh Sơn La đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 dự án. Lũy kế đến nay, các tỉnh đã triển khai lập 2.843/2.887 dự án thành phần theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đạt 98,48%; phê duyệt 2.662 dự án, trong đó: chuẩn bị thi công 4 dự án, đang thi công 566 dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.628 dự án (trong đó: đã phê duyệt quyết toán 215 dự án; đang đề nghị phê duyệt quyết toán 401 dự án), cụ thể như sau:
+ Tỉnh Sơn La đã lập, phê duyệt 2.110/2.154 dự án thành phần theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đạt 97,96%; đang triển khai thi công 493 dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.153 dự án (trong đó: đã phê duyệt quyết toán 65 dự án, đang đề nghị phê duyệt quyết toán 307 dự án), riêng trong tháng 01 năm 2012 hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 dự án;
+ Tỉnh Điện Biên đã lập 339/339 dự án thành phần theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đạt 100%; phê duyệt 158 dự án; đang triển khai thi công 44 dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng 114 dự án (trong đó: đã phê duyệt quyết toán 43 dự án);
+ Tỉnh Lai Châu đã lập, phê duyệt 394/394 dự án thành phần theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đạt 100%; chuẩn bị thi công 4 dự án, đang triển khai thi công 29 dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng 361 dự án (trong đó: đã phê duyệt quyết toán 107 dự án, đang đề nghị phê duyệt quyết toán 94 dự án).
- Các tỉnh đã lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị với giá trị là 4.844,05 tỷ đồng (trong đó: bồi thường 2.826,35 tỷ đồng, hỗ trợ tái định cư 2.017,7 tỷ đồng) và đã giải ngân 4.276,46 tỷ đồng (trong đó: bồi thường 2.314,43 tỷ đồng, hỗ trợ tái định cư 1.962,03 tỷ đồng), riêng trong tháng 01 năm 2012 giải ngân được 228,52 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
+ Tỉnh Sơn La đã lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị với giá trị là 3.074,5 tỷ đồng (bao gồm: bồi thường 1.651,5 tỷ đồng, hỗ trợ 1.423 tỷ đồng); giải ngân 2.695 tỷ đồng (bao gồm: bồi thường 1.294 tỷ đồng, hỗ trợ 1.401 tỷ đồng), riêng trong tháng 01 năm 2012 giải ngân được 103,68 tỷ đồng;
+ Tỉnh Điện Biên đã lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị với giá trị là 983,63 tỷ đồng (bao gồm: bồi thường 700,93 tỷ đồng, hỗ trợ 282,7 tỷ đồng); giải ngân 832,39 tỷ đồng (bao gồm: bồi thường 559,53 tỷ đồng, hỗ trợ 272,86 tỷ đồng), riêng trong tháng 01 năm 2012 giải ngân được 31,53 tỷ đồng;
+ Tỉnh Lai Châu đã lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị với giá trị là 785,92 tỷ đồng (bao gồm: bồi thường 473,92 tỷ đồng, hỗ trợ 312 tỷ đồng); giải ngân 749,07 tỷ đồng (bao gồm: bồi thường 460,90 tỷ đồng, hỗ trợ 288,17 tỷ đồng), riêng trong tháng 01 năm 2012 giải ngân được 93,31 tỷ đồng.
- Trong tháng 01 năm 2012, tỉnh Sơn La thực hiện thu hồi đất tại các khu, điểm tái định cư trên địa bàn là 119 ha. Lũy kế đến nay, các tỉnh đã triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và thu hồi đất với tổng diện tích là 43.666,1/129.734,64 ha theo quy hoạch được duyệt, đạt 33,66% (bao gồm: tại vùng ngập lòng hồ là 19.997/25.102 ha, đạt 79,66%; tại các khu, điểm tái định cư là 23.669,1/104.632,64 ha, đạt 22,62%), trong đó:
+ Tỉnh Sơn La đã triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và thu hồi đất với tổng diện tích là 36.669,1/94.354,64 ha theo quy hoạch được duyệt, đạt 38,86% (bao gồm: tại vùng ngập lòng hồ là 15.304/15.700 ha, đạt 97,48%; tại các khu, điểm tái định cư là 21.365,1/78.654,64 ha, đạt 27,16%), riêng trong tháng 01 năm 2012 thu hồi tại các khu, điểm tái định cư được 119 ha.
+ Tỉnh Điện Biên đã triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và thu hồi đất với tổng diện tích là 3.512/13.872 ha theo quy hoạch được duyệt, đạt 25,32% (bao gồm: tại vùng ngập lòng hồ là 1.924/3.709 ha, đạt 51,87%; tại các khu, điểm tái định cư là 1.588/10,163 ha, đạt 15,63%);
+ Tỉnh Lai Châu đã triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và thu hồi đất với tổng diện tích là 3.485/21.508 ha theo quy hoạch được duyệt, đạt 16,2% (bao gồm: tại vùng ngập lòng hồ là 2.769/5.693 ha, đạt 48,64%; tại các khu, điểm tái định cư là 716/15.815 ha, đạt 4,53%).
- Đến tháng 01 năm 2012, các tỉnh đã giao và tạm giao được 15.207,27/52.022 ha diện tích đất sản xuất theo Quy hoạch được duyệt, đạt 29,23% (trong đó: tỉnh Sơn La đã giao và tạm giao được 14.404,58/36.627 ha, đạt 39,33%; tỉnh Điện Biên đã giao và tạm giao được 603/6.234 ha, đạt 9,67%; tỉnh Lai Châu đã giao và tạm giao 199,67/9.161 ha, đạt 2,18%).
- Công tác hỗ trợ sản xuất: đến tháng 01 năm 2012, các tỉnh đã thực hiện công tác hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La với tổng kinh phí hỗ trợ là 112,06 tỷ đồng cho 7.585 hộ (trong đó: tỉnh Sơn La hỗ trợ 81,68 tỷ đồng cho 4.300 hộ; tỉnh Điện Biên hỗ trợ 11,28 tỷ đồng cho 390 hộ; tỉnh Lai Châu hỗ trợ 19,10 tỷ đồng cho 2.895 hộ).
- Kết quả giải ngân:
+ Kế hoạch vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La giao cho các tỉnh từ năm 2003 đến năm 2011 là 13.490 tỷ đồng (trong đó: tỉnh Sơn La 7.470 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 3.700 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 2.320 tỷ đồng), bao gồm:
Dự án mẫu Tân Lập, tỉnh Sơn La 209,0 tỷ đồng;
Dự án mẫu Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên 100 tỷ đồng;
Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La 13.181 tỷ đồng, bao gồm cả vốn ứng của một số dự án cấp bách, trong đó: tỉnh Sơn La 286 tỷ đồng (bao gồm: đường tỉnh lộ 107 là 250 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa thị trấn Phiêng Lanh 36 tỷ đồng); tỉnh Điện Biên 346 tỷ đồng (bao gồm: đường Mường Lay - Nậm Nhùn thị xã Mường Lay 300 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay 46 tỷ đồng).
+ Lũy kế giải ngân đến ngày 18/01/2012, các tỉnh đã giải ngân được 13.000,59/13.490 tỷ đồng, đạt 96,37% kế hoạch giao (trong đó: tỉnh Sơn La 7.228,96/7.470 tỷ đồng, đạt 96,77% kế hoạch giao; tỉnh Điện Biên 3.494,42/3.700 tỷ đồng, đạt 94,44% kế hoạch giao; tỉnh Lai Châu 2.277,31/2.320 tỷ đồng, đạt 98,16% kế hoạch giao). Riêng trong tháng 01 năm 2012, các tỉnh đã giải ngân vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La là 278,75 tỷ đồng (trong đó: tỉnh Sơn La 42,14 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên 212,37 tỷ đồng; tỉnh Lai Châu 24,24 tỷ đồng).
* Kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu
- Tỉnh Lai Châu đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết 3 khu tái định cư: Can Hồ, Nậm Khao, Mường và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện lập, thẩm định Quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư còn lại, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt;
- Tính đến tháng 01 năm 2012, tỉnh Lai Châu đã thực hiện: bồi thường tài sản nơi đi, nơi đến; hỗ trợ: làm nhà, di chuyển, đời sống và đầu tư cơ sở hạ tầng cho 49 hộ di chuyển khỏi mặt bằng công trường; triển khai thực hiện các dự án thành phần, với giá trị giải ngân là 62,96 tỷ đồng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2012
Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, như sau:
1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hồi đất, giao đất và hỗ trợ sản xuất, bảo đảm cho các hộ tái định cư có đủ đất để sản xuất theo quy hoạch chi tiết được duyệt; hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư;
- Thực hiện tốt việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chủ động phòng, chống thất thoát lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;
- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng;
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng trong các khu tái định cư cho phù hợp với thực tế nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án được phân bổ cho từng tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
- Xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp và tiếp tục triển khai phương án sản xuất phù hợp với điều kiện của từng khu, điểm tái định cư;
- Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại khu tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;
- Chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác quyết toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu theo quy định, đáp ứng tiến độ thực hiện của Dự án; lập kế hoạch vốn năm 2012 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức Đoàn công tác liên Bộ đi kiểm tra kết quả thực hiện rà soát, điều chỉnh phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng trong các khu tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đẩy nhanh việc quyết toán các dự án thành phần đã hoàn thành thuộc Dự án di dân, tái định cư;
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư; hướng dẫn các hộ tái định cư nhanh chóng ổn định đời sống và tổ chức lại sản xuất tại nơi ở mới;
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư, các dự án thành phần và xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu;
- Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành và Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Có văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương về việc áp dụng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong việc lập và giao kế hoạch vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu năm 2012;
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cân đối, bố trí đủ vốn theo tiến độ và phân kỳ đầu tư cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư Dự án năm 2012 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
c) Bộ Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai châu về các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khẩn trương hướng dẫn các tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
- Tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân kịp thời đối với các hạng mục, công trình đã đủ điều kiện thanh toán thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đảm bảo đủ vốn theo kế hoạch năm 2012 cho Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La;
d) Bộ Công Thương
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kết hợp với nông, lâm nghiệp gắn với di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và Dự án thủy điện Lai Châu; đề xuất giải pháp phát triển các ngành nghề phụ, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.
đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.
e) Bộ Xây dựng
Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc quy hoạch, xây dựng các khu, điểm tái định cư đô thị thuộc các Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Lai Châu; thực hiện quan trắc, đánh giá độ lún sụt tại thị xã Mường Lay.
g) Bộ Giao thông vận tải
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa và sửa chữa các điểm sạt lở tuyến đường Quốc lộ 12, đặc biệt là đoạn qua thị xã Mường Lay nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân tái định cư.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu và xin ý kiến chỉ đạo tiếp.
 

 Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐNN DATĐ Sơn La - Lai Châu;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, CT, TN&MT, XD, GTVT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Tổ tổng hợp BCĐNN-Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KTHT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi