Danh mục

Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.274 văn bản: Hành chính
41

Thông báo 1724/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
42

Công văn 7717/BKHĐT-TTr của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
43

Công văn 5614/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
44

Công văn 9458/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
45

Công văn 04/CV-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc thực hiện Hướng dẫn rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
46

Công văn 8150/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
47

Công văn 8059/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
48

Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
49

Công văn 1889/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
50

Hướng dẫn 438/HD-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
51

Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
52

Công văn 11075/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
53

Công văn 7626/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
54

Công văn 1389/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc đi công tác nước ngoài của bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
55

Quy định 34-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
56

Công văn 7415/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
57

Công văn 3563/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
58

Công văn 10757/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
59

Công văn 10620/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
60

Thông báo 405/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
Vui lòng đợi