Danh mục

Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.274 văn bản: Hành chính
2221

Công văn 2439/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2006
2222

Công văn 2379/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
2223

Công văn 3856/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bảo lưu chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2006
2224

Công văn 786/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
2225

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2005

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
2226

Công văn 2410/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2227

Công văn 2340/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về in hoá đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2228

Công văn 425/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quả lý văn bản đi, văn bản đến

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2012
2229

Công văn 3530/VPCP/HC của văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
2230

Hướng dẫn 1156/HD-TLĐ của Tổng liên đoan Lao động Việt Nam về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
2231

Công văn 1665/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày, ghi nhảy cóc hoá đơn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2232

Công văn 2107/TCHQ/PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt VPHC

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2233

Công văn số 1520/VPCP/KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng xe ô tô công đi lễ chùa

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
2234

Công văn số 1294/VPCP/CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
2235

Công văn 14049/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
2236

Công văn 14026/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
2237

Công văn 9367/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 57/2004/QĐ-BTC ngày 28/6/2004 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31/12/2003 hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
2238

Công văn 3914/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
2239

Công văn 319/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
2240

Hướng dẫn 11-HD/VPTW của Ban Chấp hành Trung ương về thể thức văn bản của Đảng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
Vui lòng đợi