Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 2.160 văn bản: Hành chính
1681

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
1682

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng

Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2017
1683

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
1684

Quyết định 5965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
1685

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
1686

Quyết định 1642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp chế

Ban hành: 29/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2015
1687

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
1688

Quyết định 5550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 3807/QĐ-UBND ngày 12/08/2011

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2013
1689

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 20/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2013
1690

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thu, dự tuyển trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
1691

Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định 93/2007/QĐ-UBND ngày 16/07/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
1692

Chỉ thị 14/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm tra, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
1693

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 09/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
1694

Quyết định 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trong các ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 29/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
1695

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 15/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2011
1696

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý khu nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai

Ban hành: 24/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
1697

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
1698

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Hồ Tây

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
1699

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
1700

Chỉ thị 21/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tổ chức thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Ban hành: 16/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
Vui lòng đợi