Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 14.049 văn bản: Hành chính
13621

Quyết định 203/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ bna nhân dân quận Thủ Đức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2006
13622

Quyết định 202/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 12

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13623

Nghị định 107/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
13624

Quyết định 192/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận gò vấp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13625

Quyết định 190/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 8

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13626

Quyết định 195/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mứuc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Uỷ ban nhân dân huyện Nhà Bè

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13627

Quyết định 191/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 5

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13628

Quyết định 197/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13629

Quyết định 194/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ CHí Minh về việc giao định mức khoán bien chế và kin phí quản lý hành chính cho uỷ bna nhân dân quận 9

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13630

Quyết định 193/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 1

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13631

Quyết định 196/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13632

Quyết định 637/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
13633

Công văn 2146/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn bộ phận đầu mối về hợp tác kinh tế quốc tế ở các bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2003
13634

Quyết định 185/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
13635

Quyết định 165/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu mẫ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính theo các quyết định số 105/2003/QĐ-UB, số 106/2003/QĐ-UB, số 107/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13636

Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
13637

Quyết định 178/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
13638

Quyết định 178/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
13639

Nghị định 100/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Da H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13640

Quyết định 158/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
Vui lòng đợi