Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 14.049 văn bản: Hành chính
13301

Quyết định 1009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công việc của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2006
13302

Quyết định 969/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
13303

Chỉ thị 25/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chỉ thị số 10/2006/CT-TTg của Thủ Tướng chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động cử các cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
13304

Quyết định 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
13305

Quyết định 169/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
13306

Quyết định 102/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
13307

Công văn 2447/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2006
13308

Công văn 2439/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2006
13309

Công văn 2379/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
13310

Quyết định 113/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
13311

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
13312

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
13313

Quyết định 32/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
13314

Chỉ thị 20/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
13315

Chỉ thị 20/2006/CT-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong tác tiếp công dân,giải quyết tranh chấp, khiếu nại ,tố cáo trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2006
13316

Thông tư 05/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2006
13317

Quyết định 79/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
13318

Quyết định 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
13319

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền giải quyết một số công việc quản lý hành chính Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
13320

Quyết định 1423/QĐ-BNN-TCCB năm 2006 thành lập Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi