Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.631 văn bản: Hành chính
12181

Công văn 2163/BKHCN-VP của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12182

Quyết định 98/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản lý bàn giao trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
12183

Quyết định 111/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
12184

Quyết định 4494/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ Thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
12185

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các ngành: thuế và hải quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2009
12186

Công văn 258/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai rà soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
12187

Công văn 259/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai rà soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
12188

Quyết định 4493/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ Thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
12189

Quyết định 1807/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II - Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12190

Công văn 5994/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí trụ sở làm việc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
12191

Quyết định 1675/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
12192

Thông tư liên tịch 30/2009/TTLT-BXD-BKH của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
12193

Quyết định 3999/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
12194

Công văn 5894/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về nội dung Kế hoạch tổng thể tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
12195

Quyết định 1674/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
12196

Báo cáo 84/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
12197

Thông tư 26/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
12198

Báo cáo 2755/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 8/2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
12199

Quyết định 1034/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
12200

Công văn 256/CCTTHC của Tổ chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát ngay những thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
Vui lòng đợi