Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
11741

Công văn 166/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
11742

Công văn 7050/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị về việc giãn nợ thuế trong thời gian bổ sung chứng từ thanh toán

Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2009
11743

Thông báo 537/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án xây dựng cầu Hàm Luông – tỉnh Bến Tre

Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
11744

Công văn 7034/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác quản lý kho ngoại quan

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
11745

Công văn 7033/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục mở tờ khai hải quan tại cảng dỡ hàng này nhưng giao hàng tại cảng dỡ hàng khác

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
11746

Công văn 7010 CV/A18(P3) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
11747

Công văn 8964/BKH-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến về mặt hàng trong nước sản xuất được

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
11748

Công văn 7000/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng gửi kho bảo thuế

Ban hành: 18/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
11749

Công văn 6991/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan giải quyết vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Alliance Minerals Việt Nam

Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
11750

Báo cáo 125/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản năm 2009

Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2009
11751

Báo cáo 1088/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2009

Ban hành: 16/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2009
11752

Quyết định 90/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 16/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
11753

Công văn 6902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
11754

Quyết định 1761/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
11755

Công văn 4348/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo văn bản mới

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2009
11756

Thông báo 327/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến kiểm tra và làm việc tại tỉnh Lai Châu về Dự án thủy điện Lai Châu

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2009
11757

Công văn 6905/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về xin điều chỉnh loại hình nhập khẩu của tờ khai hải quan

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
11758

Công văn 4347/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2009
11759

Công văn 6906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2009
11760

Quyết định 5133/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
Vui lòng đợi