Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
11561

Quyết định 161/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định hệ thống mã số cơ quan hành chính, mã số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
11562

Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
11563

Quyết định 46/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2005
11564

Quyết định 18/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
11565

Nghị định 172/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
11566

Nghị định 171/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
11567

Quyết định 214/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Giao thông công chánh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11568

Quyết định 213/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11569

Quyết định 212/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhâ dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Tân Phú

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11570

Nghị quyết 11/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
11571

Quyết định 208/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án thí điểm thành lập tổ nghiệp vụ hành chính công tại Uỷ ban nhân dân quận 11

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11572

Quyết định 207/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án thí điểm thành lập tổ nghiệp vụ hành chính công tác tại uỷ ban nhân dân quận 3

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11573

Quyết định 210/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tịa thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11574

Quyết định 209/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án thí điểm thành lập tổ nghiệp vụ hành chính công tại uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11575

Công văn 9367/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 57/2004/QĐ-BTC ngày 28/6/2004 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31/12/2003 hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
11576

Quyết định 202/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam Thành Phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11577

Quyết định 201/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
11578

Thông tư số 83/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
11579

Thông tư số 82/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
11580

Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2004
Vui lòng đợi