Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
11521

Pháp lệnh 21/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
11522

Thông tư 33/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
11523

Quyết định 151/2000/QĐ-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
11524

Thông tư 21/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
11525

Quyết định 114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về Đê điều; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
11526

Lệnh công bố Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
11527

Thông tư liên tịch 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
11528

Quyết định 230/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
11529

Quyết định 46/1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
11530

Công văn 319-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc đăng ký nhu cầu mua xe ôtô tịch thu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
11531

Quyết định 155/1999/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2000

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
11532

Quyết định 990/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
11533

Quyết định 208/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
11534

Thông tư 04/1999/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Lĩnh vực: Hành chính;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
11535

Thông tư 122/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
11536

Nghị định 158/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
11537

Nghị định 159/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
11538

Nghị định 153/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
11539

Nghị định 155/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
11540

Nghị định 156/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
Vui lòng đợi