Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.315 văn bản: Hành chính
11521

Công văn 88/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc bán hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
11522

Công văn 90/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công tiếp theo

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11523

Công văn 93/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc huỷ tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11524

Công văn 53/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời trên Trang điện tử của Bộ

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
11525

Công văn 132/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu cát trắng silic Thủy Triều, Khánh Hòa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
11526

Công văn 03/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc giải đáp vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11527

Công văn 92/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vệc hướng dẫn thủ tục chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11528

Công văn 91/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với bàu bay xuất nhập cảnh và hành lý của người xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Cần Thơ

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11529

Quyết định 40/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết địnhsố 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/09/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
11530

Công văn 117/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm 2009 - 2010 về giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11531

Công văn 04/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư niên độ 2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11532

Công văn 101/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả kỳ họp lần thứ XXXVI Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
11533

Công văn 64/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưóng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
11534

Công văn 77/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý môi trường y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và môi trường thành Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11535

Công văn 89/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2010
11536

Công văn 89/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai việc mua - bán ngoại tệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11537

Quyết định 0044/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11538

Đính chính 04/ĐC-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bản Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
11539

Công văn 02/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11540

Công văn 9343/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung tổng kết năm 2009 của Ủy ban quốc gia

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2010
Vui lòng đợi