Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
11461

Quyết định 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
11462

Quyết định 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
11463

Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
11464

Chỉ thị 02/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
11465

Công văn 841/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ xuất hủy thuốc y tế dự trữ quốc gia đã hết hạn sử dụng

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2010
11466

Công văn 386/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ở địa phương

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
11467

Công văn 197/TY-KD của Cục Thú y về việc góp ý dự thảo hướng dẫn đăng ký kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2010
11468

Thông báo 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2010
11469

Công văn 851/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên, hồ điều hòa tại ô đất CV1 và ô đất D24 - Khu đô thị mới Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2010
11470

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2010
11471

Chỉ thị 16/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích

Ban hành: 03/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
11472

Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Luật Cư trú

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2010
11473

Công văn 683/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện quy trình

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
11474

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2012

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
11475

Quyết định 0618/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Công Thương

Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
11476

Công văn 647/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc nghiệp vụ

Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
11477

Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về việc phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11478

Công văn 344/TCT-KK của Tổng cục Thuế báo cáo số thuế miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế

Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
11479

Công văn 713/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2010
11480

Công văn 18/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá Hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
Vui lòng đợi