Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
10541

Công văn 2297/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng các mẫu biên bản và quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2009
10542

Thông tư 07/2009/TT-BCT của Bộ Công thương về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
10543

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
10544

Công văn 1808/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời điểm đăng ký định mức

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
10545

Thông tư 08/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
10546

Quyết định 440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các Thành viên Chính phủ đi công tác địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
10547

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
10548

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
10549

Công văn 1754/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký hợp đồng gia công thông qua đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 02/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
10550

Thông báo 2054/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
10551

Thông báo 111/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
10552

Nghị định 31/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
10553

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2009
10554

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
10555

Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
10556

Thông tư 12/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
10557

Quyết định 2584/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập hội đồng chỉ đạo thi năm 2009

Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
10558

Công văn 1929/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
10559

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
10560

Công văn 459/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị

Ban hành: 24/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
Vui lòng đợi