Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.280 văn bản: Hành chính
10501

Thông tư 98/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 20/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
10502

Quyết định 229/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
10503

Công văn 1631/TTg-TCCB của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2006
10504

Thông tư 94/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Ban hành: 09/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
10505

Quyết định 10/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
10506

Quyết định 33/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2006
10507

Quyết định 28/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2006
10508

Quyết định 183/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đường dây nóng của UBND Thành phố tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về thủ tục hành chính

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2006
10509

Quyết định 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên, đổi tên thôn, làng, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
10510

Quyết định 29/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
10511

Quyết định 180/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2006
10512

Quyết định 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 27/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
10513

Quyết định 213/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 25/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2006
10514

Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Ban hành: 22/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10515

Quyết định 2815/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn

Ban hành: 20/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
10516

Quyết định 1222/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý

Ban hành: 20/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10517

Quyết định 29/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Ban hành: 14/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10518

Quyết định 30/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Ban hành: 14/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10519

Công văn 3329/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 08/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
10520

Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

Ban hành: 07/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
Vui lòng đợi