Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.280 văn bản: Hành chính
10141

Quyết định 221/2008/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Thi hành án Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Thi hành án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
10142

Thông tư 09/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
10143

Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2009
10144

Quyết định 56/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
10145

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10146

Nghị quyết 33/2008/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Công nghiệp;Xây dựng;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10147

Quyết định 55/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
10148

Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, công dân

Lĩnh vực: Hành chính;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
10149

Quyết định 126/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung quy định Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10150

Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10151

Quyết định 1734/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong khối cơ quan Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2014
10152

Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10153

Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10154

Quyết định 1645/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
10155

Quyết định 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
10156

Quyết định 8525/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2008
10157

Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
10158

Quyết định 2825/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2014
10159

Quyết định 122/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về mẫu dấu và chế độ sử dụng con dấu kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác đăng kiểm tàu cá

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
10160

Chỉ thị 04/2008/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong ngành Hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
Vui lòng đợi