Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.499 văn bản: Hành chính
10121

Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10122

Công văn 5385/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10123

Quyết định 1171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10124

Quyết định 1172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10125

Quyết định 1527/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
10126

Quyết định 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
10127

Quyết định 1171/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
10128

Công văn 2794/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Kết luận Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
10129

Quyết định 3907/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
10130

Công văn 5330/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc gửi tài liệu

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10131

Thông tư 16/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
10132

Quyết định 1875/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
10133

Thông tư 14/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10134

Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2009 - 2010

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10135

Nghị định 66/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10136

Công văn 4566/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
10137

Công văn 4573/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (C/O mẫu D)

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
10138

Công văn 4548/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thẩm quyền mở rộng, thu hẹp kho gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
10139

Quyết định 1778/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
10140

Công văn 4460/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2009
Vui lòng đợi