Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.215 văn bản: Hành chính
10061

Công văn 6964/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả tuyển sinh và quy mô đào tạo năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2010
10062

Công văn 7477/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị bổ sung tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội XII

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2010
10063

Quyết định 4714/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng các Văn bản triển khai Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về việc thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
10064

Chỉ thị 22/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10065

Quyết định 4583/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10066

Quyết định 4601/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10067

Quyết định 4578/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10068

Quyết định 4579/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10069

Quyết định 4584/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10070

Báo cáo 852/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
10071

Báo cáo 97/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính tháng 10/2010

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
10072

Công văn 5663/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
10073

Quyết định 5353/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
10074

Quyết định 3648/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2010
10075

Thông báo 209/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
10076

Báo cáo 3316/BC-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác cải cách hành chính Quý III, tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV, tháng 11 năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2010
10077

Thông tư 37/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định Quy trình đăng ký xe

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2010
10078

Thông tư 38/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2010
10079

Thông tư 36/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký xe

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
10080

Thông báo 5592/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2010
Vui lòng đợi