Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.997 văn bản: Hành chính
21

Quyết định 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính Tải về
22

Quyết định 642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Môi trường; đất đai)

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
23

Quyết định 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
24

Quyết định 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
25

Quyết định 983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
26

Quyết định 787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
27

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
28

Quyết định 633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh)

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
29

Quyết định 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
30

Quyết định 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
31

Quyết định 199/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
32

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
33

Quyết định 296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
34

Quyết định 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
35

Quyết định 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
36

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
37

Quyết định 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
38

Quyết định 600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
39

Quyết định 985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
40

Quyết định 434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về