Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17.966 văn bản: Hành chính
21

Công văn 1555/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023

22

Quyết định 2304/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách

23

Quyết định 1423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

24

Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

25

Báo cáo 167/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố tuần 20 (từ ngày 15/5/2023-21/5/2023), nhiệm vụ trọng tâm tuần 21

26
27

Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

28

Thông báo 195/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

29

Quyết định 895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

30

Kế hoạch 3212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2023 và những năm tiếp theo

31

Quyết định 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quy​ền giải quyết của Sở Y tế

32

Quyết định 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

33

Quyết định 1144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

34

Quyết định 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

35

Quyết định 1253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

36

Quyết định 714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

37

Quyết định 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

38

Quyết định 1770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

39

Quyết định 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

40

Quyết định 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre