Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 102/TB-VPCP

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:102/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:21/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hàng hải , Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI
TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM.
 
Ngày 16 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
Sau khi nghe báo cáo của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Đánh giá chung: Thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 05 năm vừa qua. Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã bám sát định hướng đầu tư phát triển, tập trung xây dựng và quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, góp phần quan trọng vào việc lưu thông hàng hóa nội địa và hàng hóa xuất, nhập khẩu; tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển đội tàu, thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển.
Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm có biện pháp để khắc phục, như: huy động vốn đầu tư phát triển và duy trì sự ổn định trong sản xuất kinh doanh; công tác dự báo thị trường vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; năng lực quản trị doanh nghiệp và sự đoàn kết trong nội bộ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020:
Khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cần lưu ý phân tích, đánh giá các yếu tố có tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch, như: thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế; năng lực quản trị doanh nghiệp; chất lượng và công tác đào tạo nguồn nhân lực; hoạt động khai thác đội tàu, các cảng biển, phát triển dịch vụ hàng hải và các yếu tố khác; đánh giá, nhận định các nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn vừa qua chưa cao để hoàn thiện các nhóm giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo của kế hoạch.
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, báo cáo Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2012.
3. Đối với các kiến nghị:
a) Về đề nghị bổ sung vốn điều lệ: Giao Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ;
b) Về đề nghị tăng thị phần vận tải hàng hóa của đội tàu thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các hiệp hội ngành hàng đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách có liên quan để tăng thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu của đội tàu biển thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Đối với vận chuyển hàng hóa nội địa, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, có kế hoạch xây dựng, thiết lập các tuyến vận tải đường thủy nội địa để phát huy tối đa lợi thế tự nhiên của hệ thống đường thủy nội địa của Việt Nam;
c) Về đề nghị cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn: Bộ Giao thông vận tải xây dựng phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
d) Về đề nghị ban hành mức sàn giá cước dịch vụ bốc, xếp hàng hóa tại các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính có đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2012;
đ) Về các đề nghị khác: Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng,
 các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hiền.23
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi