Dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng phí bảo đảm hàng hải

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
  • Lĩnh vực: Hàng hải
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo