Danh mục

Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 575 văn bản: Hàng hải
161

Thông tư 13/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ban hành: 09/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2014
162

Thông tư 09/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

Ban hành: 18/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2014
163

Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chỉnh phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Ban hành: 14/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2014
164

Thông tư 07/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình

Ban hành: 11/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2014
165

Thông tư 04/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
166

Quyết định 819/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải về trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 20/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2014
167

Quyết định 1028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 05/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2014
168

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam

Xác thực: 27/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
169

Quyết định 185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
170

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
171

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Xác thực: 20/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
172

Quyết định 06/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển

Ban hành: 20/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2014
173

Công văn 292/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vào quy hoạch và chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng biển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau

Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
174

Công văn 118/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
175

Thông tư 56/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
176

Thông tư 62/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đảm bảo an toàn hàng hải

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
177

Thông tư 61/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2014
178

Thông tư 57/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Ban hành: 27/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
179

Công văn 2313/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Cảng Hải Phòng tiếp tục quản lý, khai thác các Cầu cảng số 4 và số 5 thuộc Bến cảng Chùa Vẽ

Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2013
180

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi