Danh mục

Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 568 văn bản: Hàng hải
121

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải

Xác thực: 02/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
122

Thông tư 57/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2015
123

Thông tư 55/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
124

Quyết định 2298/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Cảng thủy nội địa Phúc Lộc trên sông Đáy được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Ban hành: 29/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
125

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Quốc hội, số 82/2015/QH13

Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
126

Thông tư 25/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Ban hành: 18/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2015
127

Thông tư 20/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Ban hành: 29/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
128

Công văn 739/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2015
129

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
130

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
131

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
132

Thông tư 07/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Ban hành: 07/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
133

Thông tư 06/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ

Ban hành: 02/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
134

Quyết định 540/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 10/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
135

Thông tư 01/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
136

Thông tư 79/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ

Ban hành: 27/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2015
137

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
138

Nghị định 109/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2014
139

Thông tư 66/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2014
140

Công văn 9020/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải và vốn thực hiện Dự án nạo vét luồng vào Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2014
Vui lòng đợi