Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 564 văn bản: Hàng hải
521

Quyết định 906/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và số lượng tàu biển đóng trong nước năm 2001

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
522

Nghị định 10/2001/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh và dịch vụ hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
523

Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ cảng biển

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
524

Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá hoa tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
525

Quyết định 87/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ cảng biển một số trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
526

Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
527

Công văn 69-TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hàng hải Tải về
Ban hành: 24/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
528

Quyết định 750/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế Huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, thi và cấp chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
529

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đẩm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Lĩnh vực: Hàng hải;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
530

Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
531

Quyết định 202/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/1999
532

Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
533

Thông tư 72/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động trong ngành hàng hải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
534

Nghị định 36/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Hàng hải Tải về
Ban hành: 09/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
535

Thông tư 05/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
536

Nghị định 72/1998/NĐ-CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
537

Thông tư 259/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 18/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
538

Công văn 77/BVGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ về ban hành Bảng giá đánh giá Hệ thống Quản lý an toàn cho công ty và tàu biển theo bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM CODE)

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 11/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
539

Nghị định 53/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hàng hải Tải về
Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
540

Nghị định 49/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
Vui lòng đợi