Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 564 văn bản: Hàng hải
561

Quyết định 203-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
562

Quyết định 204-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
563

Quyết định 202-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
564

Bộ luật Hàng hải số 42-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
Vui lòng đợi