Công văn 747/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc cấp phát tờ khai phi mậu dịch

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 747/TCHQ-TVQT
V/v: Cấp phát tờ khai PMD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
 
 
Ngày 20/12/2011 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 190/2011/TT-BTC về việc Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, theo đó mẫu tờ khai mới được sử dụng kể từ ngày 01/3/2012.
Để đáp ứng kịp thời ấn chỉ phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, trước mắt Tổng cục Hải quan sẽ cấp phát trực tiếp đến từng đơn vị trong Ngành một phần nhu cầu sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch năm 2012 theo kế hoạch đã đăng ký của các đơn vị (công văn số 2555/TCHQ-TVQT ngày 02/6/2011 v/v lập kế hoạch sử dụng ấn chỉ ngành Hải quan năm 2012). Số lượng tờ khai còn lại của các đơn vị sẽ được cấp phát tại kho của Tổng cục Hải quan khi các đơn vị có nhu cầu.
Ngoài ra, để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng một số mẫu tờ khai Hải quan theo quy định tại Thông tư số 190/2011/TT-BTC và Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012, đề nghị các đơn vị đăng ký lại nhu cầu sử dụng các mẫu tờ khai theo quy định tại các Thông tư nêu trên (theo mẫu đính kèm) và gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ - Quản trị) trước ngày 5/3/2012. Đồng thời tiến hành thu hồi mẫu tờ khai cũ để thanh hủy theo quy định đối với ấn chỉ hết giá trị sử dụng.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hương

 
KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG MẪU TỜ KHAI MỚI
(Kèm theo công văn số 747/TCHQ-TVQT ngày 21 tháng 02 năm 2012 của TCHQ)
 

TT
Tên ấn chỉ
Số lượng (Bộ)
Ghi chú
1
Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
 
 
2
Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu PMD
 
 
3
Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2012-XK)
 
Doanh nghiệp có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan.
4
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2012-NK)
 
5
Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2012-PLXK)
 
6
Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2012-PLNK)
 
7
Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung (mẫu HQ/2012-TKSĐBS)
 
8
Phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT) dùng chung cho cả tờ khai hàng hóa xuất khẩu và tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 

 
 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 747/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc cấp phát tờ khai phi mậu dịch
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 747/TCHQ-TVQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thu Hương
Ngày ban hành: 21/02/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hải quan
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!