Công văn 7131/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong việc thực hiện ưu đãi đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------

Số: 7131/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc trong việc thực hiện ưu đãi đầu tư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính.

 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 815/HQNA-NV ngày 10/8/2010 và công văn số 1242/HQNA-NV ngày 01/11/2010 của Cục Hải quan Nghệ An về việc vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án "Trồng và xuất khẩu chuối tại Nghệ An". Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Vụ như sau:

Tổng cục Hải quan đã dự thảo Tờ trình Bộ: đề nghị Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế cho ý kiến tham gia (đính kèm). Ý kiến tham gia xin nhận lại trước ngày 04/12/2010 để tập hợp trình Bộ.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Hoàng Việt Cường

 

 

TRÌNH BỘ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 815/HQNA-NV ngày 10/8/2010 và công văn số 1242/HQNA-NV ngày 01/11/2010 của Cục Hải quan Nghệ An về việc vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án "Trồng và xuất khẩu chuối tại Nghệ An". Tổng cục Hải quan xin báo cáo Bộ như sau:

1. Tóm tắt vụ việc:

Theo trình bày tại công văn số 815/HQNA ngày 10/8/2010 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thì Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam đầu tư thực hiện dự án "Trồng và xuất khẩu chuối tại Nghệ An, Việt Nam" thực hiện tại Yên Thành, Nghệ An. Dự án có 4 mục tiêu như sau:

- Cung cấp giống;

- Hỗ trợ kỹ thuật cho những nông dân có đất để trồng chuối;

- Ký hợp đồng hợp tác sản xuất với họ để trồng chuối xuất khẩu;

- Xây dựng nhà máy đóng gói và bảo quản chuối để xuất khẩu.

Cục Hải quan Nghệ An báo cáo trường hợp dự án không phải là dự án khuyến khích đầu tư nhưng một trong các mục tiêu của dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì dự án có được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu hay không.

2. Căn cứ và ý kiến đề xuất:

a. Tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa nhập khẩu để tại tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư thì được miễn thuế nhập khẩu. Căn cứ xác định dự án khuyến khích đầu tư theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Tại Luật, Nghị định và Thông tư không hướng dẫn cụ thể trường hợp chi một trong các mục tiêu của dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì dự án, mục tiêu của dự án có được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu hay không.

b. Từ thực tế trên, có hai phương án xử lý đối với trường hợp của Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam, Tổng cục Hải quan xin trình Bộ như sau:

b1. Phương án 1:

Căn cứ theo quy định tại khoản 7, Điều 100, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu. Theo đó, Dự án "Trồng và xuất khẩu chuối tại Nghệ An, Việt Nam" tại Yên Thành, Nghệ An không phải là dự án ưu đãi đầu tư do không thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP vì vậy không được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu.

b2. Phương án 2:

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 271043000001 ngày 26/2/2010 do UBND tỉnh Nghệ An cấp thì Dự án "Trồng và xuất khẩu chuối tại Nghệ An, Việt Nam" có 1 trong các mục tiêu của dự án là Xây dựng nhà máy đóng gói và bảo quản chuối để xuất khẩu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư "Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm" quy định tại khoản 21 Mục II Danh mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 7108/BKH-ĐTNN ngày 07/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác định ưu đãi đầu tư thì các dự án "Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm" phải phục vụ công tác "nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản" hoặc là một khâu trong hoạt động "nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản" mới được hưởng ưu đãi đầu tư; như vậy việc "Xây dựng nhà máy đóng gói và bảo quản chuối để xuất khẩu" để phục vụ công tác "nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản" cho Dự án "Trồng và xuất khẩu chuối tại Nghệ An" của Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam cũng được coi là lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Do vậy, hạng mục công trình liên quan đến việc xây dựng nhà máy đóng gói và bảo quản chuối được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu; Công ty chỉ được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định để xây dựng nhà máy này, các hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho các mục tiêu khác của dự án không được miễn thuế.

Hướng xử lý của Tổng cục Hải quan là theo phương án 2.

Tổng cục Hải quan trình Bộ xem xét, quyết định.

 

thuộc tính Công văn 7131/TCHQ-TXNK

Công văn 7131/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong việc thực hiện ưu đãi đầu tư
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7131/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:29/11/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hải quan
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi