Công văn 7121/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty trách nhiệm hữu hạn cảng Phước Long

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------------------
Số: 7121/BTC-TCHQ
V/v: thủ tục hải quan tại bến phao, bến thuỷ nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
 
 
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, theo công văn số 2603/BGTVT-KHĐT ngày 09/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải và công văn số 2069/UBND-TM ngày 05/5/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Cho phép cụm công trình bến phao, bến thủy nội địa, ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thực hiện cho đến khi kết thúc hoạt động của các bến phao, bến thuỷ nội địa.
2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được thực hiện như thủ tục hải quan hiện đang thực hiện tại các bến cảng biển thuộc cảng biển thành phố Hồ Chí Minh và do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
3. Việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV phải đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và kiểm tra, giám sát hải quan.
4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được thực hiện kể từ ngày Bộ Tài chính ký ban hành công văn này. Bãi bỏ công văn số 14584/BTC-TCHQ ngày 02/12/2008 về việc thủ tục hải quan tại ICD và công văn số 11432/BTC-TCHQ ngày 14/08/2009 về việc thủ tục hải quan tại ICD của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
 

thuộc tính Công văn 7121/BTC-TCHQ

Công văn 7121/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty trách nhiệm hữu hạn cảng Phước Long
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7121/BTC-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:01/06/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hải quan
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

MINISTRY OF FINANCE
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------
No.: 7121/BTC-TCHQ
on customs procedures at the buoy, sea and inland waterway and the ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd
Hanoi, June 01, 2011
 
To: Customs Department of Ho Chi Minh City
To perform opinion of the Prime Minister in the official dispatch No.415/VPCP-KTTH on 19/01/2011 of the Government Office for customs procedures at the buoy, sea and inland waterway and ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd. Long, according to the official dispatch No.2603/BGTVT-KHDT on 09/5/2011 of the Ministry of transport and the official dispatch No.2069/UBND-TM on 05/5/2011 of the People's Committee of Ho Chi Minh city on the customs procedures at the buoy, sea and inland waterways and ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd, the Ministry of Finance guides the implementation as follows:
1. To allow cluster of buoy, sea and inland waterway, the ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd to be operated as a sea port of the Ho Chi Minh city port with the performance time until the end of the operation of the buoy, sea and inland waterway.
2. Customs procedures for exported or imported goods at the buoy, inland waterway and the ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd are made as customs procedures currently being conducted at the sea ports of Ho Chi Minh city and managed by Customs Branch of the Saigon port border gate of region IV - Customs Department of Ho Chi Minh city.
3. The making of customs procedures for exported or imported goods at the buoy, inland waterway and the ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd under the Customs Branch of Saigon Port border gate of region IV must be ensured strict control and inspection and supervision of customs.
4. Customs procedures for exported or imported goods at the buoy, inland waterway, and port of the ICD of Phuoc Long Port Co.,Ltd are made from the date ​​the Finance Ministry signs this official dispatch. To annul the official dispatch No.14584/BTC-TCHQ on 02/12/2008 on the customs procedures at ICD and the official dispatch No. 11432/BTC-TCHQ on 14/08/2009 of customs procedures at the ICD of the Ministry of Finance.
Ministry of Finance notifies the Customs Department of Ho Chi Minh city to know and implement./.
 

 
FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 7121/BTC-TCHQ DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi