Công văn về việc trả lời vướng mắc quy chế áp giá 283/1999/QĐ-TCHQ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN - CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ1598/HQHN-KTTT NGÀY 11-10-1999 VỀ VIỆC TRẢ LỜI
VƯỚNG MẮC QUY CHẾ ÁP GIÁ 283/1999/QĐ-TCHQ

 

Kính gửi: - Các đơn vị cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

 

Qua phản ánh một số vướng mắc của các đơn vị cửa khẩu về việc thực hiện quy chế áp giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu 283/1999/QĐ-TCHQ ngày 12/8/1999 của Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn bổ sung một số điểm như sau:

1. Xác định áp giá mặt hàng tương tự quy định tại bảng giá tối thiểu: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5442/TCHQ-KTTT ngày 24/9/1999 hướng dẫn xác định mặt hàng tương tự. Các đơn vị cửa khẩu nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện áp giá các mặt hàng tương tự chính xác, tránh nhầm lẫn với loại hàng khác và hàng đã quy định cụ thể tại bảng giá.

2. Áp giá tính thuế theo giá kê khai của chủ hàng: Trường hợp mặt hàng nhập khẩu chưa có giá tính thuế tại các bảng giá của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, không có mặt hàng tương tự trong bảng giá tối thiểu để so sánh và hợp đồng nhập khẩu không hợp lệ hoặc không có hợp đồng thì được áp dụng theo giá kê khai.

- Trường hợp có đủ cơ sở để xác định giá khai báo là không đúng với giá thực tế: (ví dụ: giá khai báo nhỏ hơn chi phí vận tải (F) thực thanh toán của lô hàng, hoặc thấp hơn giá nhập khẩu thực tế tại cửa khẩu) thì Hải quan cửa khẩu hướng dẫn chủ hàng tự kê khai lại giá theo đúng giá thực tế trường hợp chủ hàng không kê khai lại giá thì Hải quan lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi khai man để trốn thuế và xử lý theo quy định hiện hành. Đồng thời giao cho Trưởng Hải quan cửa khẩu trên cơ sở các nguyên tắc quản lý giá tính thuế ấn định giá tính thuế và báo cáo Cục Hải quan thành phố Hà Nội theo mẫu 3 để xem xét xử lý (ghi rõ vào cột ghi chú). Thực hiện điểm này các đơn vị, cửa khẩu lưu ý cần phải xác định đầy đủ các chi phí thực tế liên quan đến lô hàng một cách chính xác, có đầy đủ cơ sở khoa học, xác thực, tránh gây phiên hà cho chủ hàng khi không có cơ sở chứng minh xác đáng gian lận về giá kê khai.

- Các trường hợp áp giá theo giá kê khai của chủ hàng không yêu cầu chủ hàng phải cam kết, nhưng phải thể hiện rõ địa chỉ, ký, ghi rõ họ tên.... trên tờ khai.

3. Hàng nhập khẩu theo hợp đồng thương mại có giảm giá: Về nguyên tắc khi có thay đổi giá ghi trên hợp đồng nhập khẩu sẽ được chấp nhận nếu các thoả thuận giữa bên mua và bên bán về thay đổi giá (giảm giá) được lập thành văn bản trước thời điểm xếp hàng lên tàu hay phương tiện vận tải phù hợp với các chứng từ liên quan và nộp cho cơ quan Hải quan vào thời điểm đăng ký mở tờ khai.

Ví dụ: Mặt hàng men màu dùng trong sản xuất gạch men tại QĐ 296/TCHQ bổ sung thêm:

Màu đỏ : 14USD/kg

Màu trắng : 2,5USD/kg

Màu loại khác: 2,5USD/kg

Mặt hàng thực nhập là men màu nâu thì phải áp giá tại QĐ 260/TCHQ là 9,6USD/kg mà không áp giá men màu loại khác tại QĐ 296/TCHQ là 2,5USD/kg.

Mặt hàng nến cây các loại, tại bảng giá 296/TCHQ quy định đã thay thế mặt hàng cùng loại tại bảng giá 260/TCHQ; nên khi tính thuế thì phải áp theo giá QĐ/296/TCHQ.

Loại có mùi thơm : 0,5USD/kg

Loại không có mùi thơm : 0,3 USD/kg

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc yêu cầu các đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MẪU SỐ 1

CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI

ĐƠN VỊ

Số:.. Ngày... tháng... năm 1999

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO GIÁ HỢP ĐỒNG MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤC
MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ CÓ MỨC
CHÊNH LỆCH TỪ 10% TRỞ LÊN

 

Tên đơn vị xuất nhập khẩu

Số ngày đăng ký tờ khai

Tên hàng xuất xứ

Số lượng

Đơn vị tính

Giá tính thuế

Giá hợp đồng

(CIF, FOB,....)

Ghi chú

 

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG HẢI QUAN CỬA KHẨU

Ký, ghi rõ họ tên

 

Nơi gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

- Lưu HQCK

 

 

 

 


MẪU SỐ 2

 

CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI

Đơn vị:....................................

Số:... Ngày... tháng... năm 1999

CÔNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO GIÁ HỢP ĐỒNG MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC
DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ CÓ MỨC
CHÊNH LỆCH TỪ 30% TRỞ LÊN

 

Tên đơn vị xuất nhập khẩu

Số ngày đăng ký tờ khai

Tên hàng, xuất xứ

Số lượng

Đơn vị tính

Giá hợp đồng (CIF, FOB,...)

Giá tối thiểu

Thông tin điều tra khảo sát

Giá đề xuất (USD)

Ghi chú

 

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi gửi: TRƯỞNG HẢI QUAN CỬA KHẨU

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội Ký, ghi rõ họ tên

- Lưu

 

Chú ý:

- Cột thông tin điều tra khảo sát phải ghi rõ nguồn thông tin

 

 

MẪU SỐ 3

 

CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI

Đơn vị:....................................

Số:... Ngày... tháng... năm 1999

CÔNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO GIÁ TÍNH THUẾ MẶT HÀNG MỚI PHÁT SINH
CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU

 

Tên đơn vị xuất nhập khẩu

Số ngày đăng ký tờ khai

Tên hàng, xuất xứ

Số lượng

Đơn vị tính

Giá hợp đồng (CIF, FOB,...)

Thông tin điều tra khảo sát

Giá đề xuất USD

Ghi chú

 

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG HẢI QUAN CỬA KHẨU

Ký, ghi rõ họ tên

 

Nơi gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

- Cục HQCK

 

Chú ý: Cột thông tin điều tra khảo sát phải ghi rõ nguồn thông tin.

thuộc tính Công văn 1598/HQHN-KTTT

Công văn về việc trả lời vướng mắc quy chế áp giá 283/1999/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1598/HQHN-KTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Minh Quý
Ngày ban hành:11/10/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hải quan

tải Công văn 1598/HQHN-KTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi