gửi tiết kiệm

Lọc bài viết theo:

Đi gửi tiền tiết kiệm, không còn buộc phải mang CMND 17/01/2019

Thủ tục gửi tiền tiết kiệm là một trong những nội dung được điều chỉnh tại Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người nước ngoài được gửi tiền có kỳ hạn 17/01/2019

Nội dung này được quy định tại Thông tư 49/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể, cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên được gửi tiền gửi có kỳ hạn.

Phải có biện pháp cho phép tra cứu tiền gửi tiết kiệm  16/01/2019

Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2018 và sẽ áp dụng từ ngày 05/07/2019.