Giấy phép VSATTP

Lọc bài viết theo:

Không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm bị phạt như thế nào? 05/12/2020

Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đang hoạt động nhưng không đáp ứng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, hành vi không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) sẽ bị phạt tiền ở mức rất cao.